مقایسه سقف کُرمیت وسقف عرشه فولادی

 

تیرجه کرمیت با مهر استاندارد
تیرجه کرمیت با مهر استاندارد

مقایسه سقف کُرمیت وسقف عرشه فولادی

مقایسه سقف کُرمیت وسقف عرشه فولادی برای یک سقف نمونه با دهانه 6 متری و بار زنده  200 کیلو گرم بر متر مربع و بار مرده 550 کیلو گرم بر متر مربع در زیر صودت گرفته. سقف کُرمیت

مهم ترین نکته که باید در این مقایسه مد نظر قرار گیرد وزن تیرهای نگهدارنده عرشه روی سازه می باشد.

این مورد معمولا جزئی از سازه در نظر گرفته می شود.در حالیکه مربوط به سقف عرشه است و نه سازه. این موضوع وقتی صادق است که در این مقایسه ، وزن تیرچه کُرمیت نیز در نظر گرفته نشود . در مقایسه زیر وزن تیر زیر عرشه و وزن تیرچه کُرمیت در نظر گرفته شده.

مقایسه سقف کُرمیت وسقف عرشه فولادی

مقایسه سقف های فوق در 2 مورد کلی انجام می گیرد :

    1-مقایسه فنی

    هر طرح ایمن و اصولی برای ساختمان ، با در نظر گرفتن این دو پارامتر بررسی می شود .

     در صورتیکه نکات فنی تولید واجرا براساس آئینامه های معتبرباشد  و استانداردها در سقف ها رعایت شود ، هردو سقف دارای ایمنی لازم برای مصرف کننده می باشد .

فقط در این مورد باید به وزن سقف ها و سهولت و راحتی اجرا آن اندیشید و در شرایط مساوی این دو پارامتر مزیت سقف را معین می سازند . وزن مرده سقف مخصوصا در هنگام زلزله اهمیت پیدامی کند . سادگی اجرا نظارت و کنترل های کمتر نیز در این مورد مهم است.

در مورد وزن در سقف های ایران سیستم تیرچه یکطرفه ( تیرچه پاشنه بتنی و کُرمیت ) و سقف عرشه فولادی تقریبا” از یک شرایط وزنی برخوردارند .

در مورد سهولت اجرا ، سیستم های تیرچه یکطرفه ، در مقابل سیستم عرشه فولادی ، ابزار خاصی را نیاز ندارد، در نتیجه امکان خطا در اجرا مخصوصا”  در مورد نصب گلمیخ ها ,  در سیستم عرشه فولادی ،کم می شود .

در مورد سرعت اجرا، که مورد نظر ساختمان سازان می باشد ، بطور نظری سیستم عرشه فولادی باید از سرعت بسیار بالاتری از سیستم های تیرچه یکطرفه برخوردار باشد . اما ورود مشاغل مختلف و هماهنگی آنها ، شامل یهن کردن ورق ها ، پرچ ها و لب بندها و محصوصا” نصب گلمیخ ها ، که ابزار خاصی مانند ژنراتور و تفنگ جوشکاری ونصب  شبکه میلگردها ی حرارتی ، از سرعت این اجرا می کاهد .

نکته دیگر اضافه ضخامت سقف های فولادی نسبت به سقف های تیرچه ای می باشد .  ضخامت کل سقف  شامل تیر زیر سقف و حدود 13 سانتیمتر ، برای سقف عرشه می باشد.

مقایسه سقف کُرمیت وسقف عرشه فولادی

در مورد حفاظت درمقابل حریق در سقف عرشه فولادی باید کل زیر سقف شامل ورق ها و بدنه و زیرتیرها با مواد لازم پوشانیده شود که در مورد تیرچه کُرمیت فقط زیر تیرچه ،اگر باگچ پوشانیده نشود،نیاز به پوشش دارد. این مبلغ برای سیستم عرشه فولادی رقم بزرگی است ، که باید دیده شود.

تهیه کنندگان این مقاله نهایت سعی در رعایت نکات اخلاق مهندسی را داشته اند .

2-مقایسه اقتصادی ( بر اساس قیمت ها در تاریخ 12-8-96 است)

نکات اقتصادی  : در جداول زیربه مقایسه یک سقف با دهانه مشابه پرداخته شده که نتیجه آن را می توانید مشاهده بفرمایید

 مقایسه سقف کُرمیت وسقف عرشه فولادی- شرکت کرمیت پارس
مقایسه سقف کُرمیت وسقف عرشه فولادی

مشخصات عمومی

مقایسه سقف کُرمیت وسقف عرشه فولادی

وزن فولاد مصرفی

مقایسه سقف کُرمیت وسقف عرشه فولادی

مقایسه سقف کُرمیت وسقف عرشه فولادی

مقایسه سقف کُرمیت وسقف عرشه فولادی

مقایسه سقف کُرمیت وسقف عرشه فولادی

مقایسه سقف کُرمیت وسقف عرشه فولادی

 

 در برآورد فوق هزینه بتن و حرارتی به طور مساوی در نظرگرفته شده و لذا در محاسبات منظور نگردیده است. ( بر اساس قیمت ها در تاریخ 12-8-96 است)

تتیجه گیری:

باید در نظر داشت که همه ساله مقادیر عظیمی فولاد وارد مملکت می شود و وظائف ما به عنوان مهندس حفظ وحراست ازمنابع و ثروت ملی در کنار امنیت و اقتصاد مشتری است.

مقایسه سقف کُرمیت وسقف عرشه فولادی

خلاصه مقاله:

 •  با توجه به قیمت ها مندرج در جداول بالاو مقادیر مصرف فولاد و حساسیت جوشکاری گلمیخ ها و استفاده از ورق گالوانیزه در عرشه و قیمت نسبتا بالا،شاید بهتر است مشاورین و محاسبین محترم با نگاهی عمیقتر به تجویز آن اقدام و مشتری را نیز از محدودیت و قیمت آن، مخصوصا احتساب بهای تیر زیرعرشه در بهای سقف و نه در بهای اسکلت، مطلع سازند.
 •  سرعت اجرا: به نظر می رسد که سرعت اجرا در سقف های عرشه فولادی بسیار بالاست .اما به علت ورود گروه های مختلف اجرائی و زمان های تنظیم بین آن ها سرعت واقعی این گونه نیست.با مراجعه به یک کارگاه و زمان گیری این موضوع کاملا روشن می شود.البته در صورت نظم در روندعملیات ،سرعت نسبی  قطعا بالاتر است.
 • در هر طبقه ساختمان سقف عرشه ،به علت رو نشینی ،حداقل 12 تا 13 سانتیمتر به ضخامت سقف می افزاید که در ساختمان های باتعداد طبقه زیاد ممکن است مناسب نباشد.
 • مصرف فولاد در مثال بالا 12کیلوگرم بر متر مربع در سیستم تیرچه کُرمیت در مقابل 25 کیلوگرم بر متر مربع در سیستم عرشه فولادی است. (با احتساب وزن فولاد عرشه)
 • مبلغ تمام شده در مثال بالا 52000تومان بر متر مربع در سیستم تیرچه کُرمیت در مقابل 92000 تومان بر متر مربع در سیستم عرشه فولادی است.
 • در مورد حفاظت درمقابل حریق در سقف عرشه فولادی باید کل زیر سقف شامل ورق ها و بدنه و زیرتیرها با مواد لازم پوشانیده شود که در مورد تیرچه کُرمیت فقط زیر تیرچه ،اگر باگچ پوشانیده نشود،نیاز به پوشش دارد. این مبلغ  برای سیستم عرشه فولادی رقم بزرگی است (شاید30تا 40 بهای سقف) که باید دیده شود.

مقایسه سقف کُرمیت وسقف عرشه فولادی

 • ضمائم:
 • ریز قیمت سقف عرشه ( قیمت ها در تاریخ 12/8/96)
 دستمزد اجرا قیمت هر مترمربع 70000تا80000 ریال
جرثقیل بالا بردن ورق عرشه قیمت هر متر مربع10000 ریال
گل میخ  قیمت هر مترمربع 30000ریال
برق- ژنراتور قیمت هرمترمربع15000ریال
آرماتور شبکه جوشی و بتن توسط کارفرما تهیه می شود.
حفاظت در مقابل حریق برای زیر سقف
 • اجرای تیر زیر عرشه به همراه سازه ( قیمت ها در تاریخ 25/6/96)
 • مصالح واجرای سازه جوشی : 37000ریال بر کیلو گرم
 • مصالح واجرای سازه پیچو مهره : 40000ریال بر کیلو گرم
 • حفاظت در مقابل حریق برای زیر سقف         بر متر مربع

ویدئو این مقاله را  اینجا می توانیدببنید.

تیرچه کورمیت-شرکت کُرمیت پارس 1

طول نشیمن تیرچه فلزی کرمیت1

دانلود مشخصات ابعادی تیرچه کرومیت1

جداول تیرچه کورمیت برای مهندسین محاسب-کرمیت پارس

با ما تماس بگیرید و با سوالات و نظرات خود  ما را تشویق کنید

.Contact us and encourage us with your questions and comments

 

جی میل و واتس آپ کرمیت