طراحی لرزه ای دیافراگم بتنی درجا ریز

 

تیرجه کرمیت با مهر استاندارد
تیرجه کرمیت با مهر استاندارد

طراحی لرزه ای دیافراگم بتنی درجا ریز

طراحی لرزه ای دیافراگم بتنی درجا ریز، یال ها و کلکتور ها. راهنمائی برای مهندسین (ویرایش دوم) نام اصلی کتاب می باشد. کتابی که در عین کوچکی حاوی مطالب آموزنده ای برای مهندسین و دانشجویان می باشد.شرکت کُرمیت پارس مطالعه و استفاده از این کتاب را توصیه می نماید. در مفدمه کتاب آمده:

سازه های ساختمان اغلب از یک بدنۀ سه بعدی المان های سازه ای تشکیل شده . که برای تحمل بارهای ثقلی و جانبی شکل گرفته اند. با اینکه سیستم کامل سه بعدی برای مقاومت با بارها به صورت یک پارچه عمل می کند. اما مهندسین سازه معمولاً سیستم مقاوم- لرزه ای را متشکل از المان های عمودی، المان های افقی، و فونداسیون تصور می کنند (شکل زیر).

طراحی لرزه ای دیافراگم بتنی درجا ریز

المان ها:

المان های عمودی بین فونداسیون و طبقات قرار گرفته اند. و یک مسیر بار پیوسته برای انتقال نیروهای ثقلی، باد، و زلزله  از طبقات بالا به فونداسیون را  فراهم می کنند. المان های افقی به طور معمول متشکل از دیافراگم ها، که خود شامل یال ها و کلکتور ها است می باشد.

دیافراگم ها نیروهای جانبی را از سیستم کف به المان های عمودی سیستم سازه ای منتقل می کنند. آن ها همچنین المان های  عمودی را به هم می بندند. و از این طریق این المان ها را تثبیت کرده و نیروها را از درون آنها انتقال می دهد. بنابراین ، دیافراگم ها بخش مهمی ازسیستم سازه ای  هستند .و نیاز به توجه  مهندس سازه برای اطمینان از مقاومت لازم سیستم سازه ای تحت  بار طراحی  را خواهد داشت.

 

 

 اجزاء طراحی لرزه ای دیافراگم های بتنی- شرکت کُرمیت پارس- شرکت کُرمیت پارس
اجزاء طراحی لرزه ای دیافراگم های بتنی– شرکت کُرمیت پارس-

طراحی لرزه ای دیافراگم بتنی درجا ریز

دیافراگم ها:

دیافراگم ها می بایست  به عنوان بخشی از سیستم مقاوم در برابر نیروی لرزه برای هر ساختمان جدید اختصاص داده شده به  طبقه بندی طراحی لرزه ای  B، C، D، E، و یا F (  Seismic Design CategoryیاSDC   ) در ایالات متحده امریکا  طراحی شوند ( این طبقه بندی مربوط به رعایت شرائط آئین نامه آمریکا است.م). اگرچه المان های افقی می توانند از شامل عناصر خرپائی یا بادبندی های مورب افقی باشند.  در بیشتر موارد دیافراگم ها اساساً  المان های  توپر و سطحی(planar) ، ساخته شده از چوب، فولاد، بتن می باشند. و یا با ترکیبی از این ها ساخته شده اند.

طراحی لرزه ای دیافراگم بتنی درجا ریز

دیافراگم های بتنی بطور معمول می توانند بتن آرمه غیر پیش تنیده یا پیش تنیده باشند . می توانند  بتن درجا ریز، دال های رویۀ بتنی روی عرشه فولادی باشند. یا قطعات پیش ساختۀ بتنی، و یا قطعاتي پیش ساخته بتنی بهم پیوسته بدون ریختن بتن رویه  باشد. اگرچه آخرین سیستم نام برده، بندرت درسازه های  اختصاص داده شده به طراحی لرزه ای طبقه بندی  D ، E ،یا F به کار می رود. محدوده توجه این راهنما  به دیافراگم های بتنی درجا ریز است. یا به صورت بتن آرمه معمولی یا پیش تنیده  . با این حال ، بسیاری از اصولی که در اینجا ارائه می شود، به طور یکسان در انواع دیگر دیافراگم اعمال می گردد.

طراحی لرزه ای دیافراگم بتنی درجا ریز

الزامات طراحی برای دیافراگم ها با بتن درجا ریز در 318 ACI، مقررات کد ساختمان برای سازه های بتنی)2014 ACI )ارائه شده است. الزامات به مصالح ، مقاومت ، جزئیات، و بازرسی ساخت برای دیافراگم در هر ساختمان، به علاوه الزامات بیشتر برای ساختمان هایی که به طبقه بندی D، E یا F طراحی لرزه ای اختصاص داده شده مربوط می شوند.

طراحی لرزه ای دیافراگم بتنی درجا ریز

این راهنما الزامات نسخه 2014 از 318 ACI ، همراه با الزامات مرتبط از کد بین المللی ساختمان )IBC( )2015 ICC )را دنبال می کند. IBC الزامات بار لرزه ای تعیین شده در انتشارات انجمن مهندسان عمران آمریکا 7-10 SEI/ASCE ، حداقل بارهای طراحی برای ساختمان ها و سایر سازه ها مطابق با متمم 1 )2010 ASCE )را پذیرفته است.

طراحی لرزه ای دیافراگم بتنی درجا ریز

با این حال، این راهنما مقررات 7-16 SEI/ASCE، حداقل بارهای طراحی و ضوابط مرتبط برای ساختمان ها و سایر سازه ها با ضمیمه 1 )2016 ASCE )را شامل می شود. در مجموع، 318-14 ACI، 2015 IBC، و 7-16 ASCE حاوی جدیدترین ها اطالعات بر طراحی دیافراگم های با بتن درجا ریز در زمان این نوشتار می باشند. به علت این که این نسخه ها ممکن است هنوز در بسیاری از حوزه های

مطالعه مقاله رفتار با انعطاف پذیری بالا در قاب های مقاوم خمشی و ACIACI -318_2019 پیشنهاد می شود.

برای دانلود ترجمه این کتاب اینجاطراحی لرزه ای دیافراگم های بتنی درجا ریز کلیک کنید.

AISC

ACI

با ما تماس بگیرید و با سوالات و نظرات خود ما را تشویق کنید

 Contact us and encourage us with your questions and comments

جی میل و واتس آپ کرمیت