ملزومات اتصال ستون به فونداسیون

ملزومات اتصال ستون به فونداسیون

  ملزومات اتصال ستون به فونداسیون ملزومات اتصال ستون به فونداسیون یکی ازمهم تربن نکات در طراحی ساختمان است. در شروع به نکاتی پرداخته می شود. ستون­ های ساختمانی باید به فونداسیون مهار شوند به طریقی که امکان انتقال نیروی کششی، برشی و ممان واژگونی را داشته باشند. توضیحات زیر در جهت مهار نمودن ستون­ها…

خرپاهاي سقفي در ساختمان صنعتی

خرپاهاي سقفي در ساختمان صنعتی

  تیرجه کرمیت با مهر استاندارد خرپاهاي سقفي در ساختمان صنعتی خرپاهاي سقفي در ساختمان صنعتی به عنوان بخشی از قاب هاي اصلي است. براي طراحي هاي معمول ساختمان هاي صنعتي از تير بال پهن، تيرچه و يا خرپا ميباشد. در خارج براي دهانه هاي نسبتاً كوتاه بين 9 تا 12 متر تيرهاي نورد شده…