استاندارد ملی شماره 12977 تیرچه کرمیت

استاندارد ملی شماره 12977 تیرچه کرمیت

  استاندارد ملی شماره 12977 تیرچه کرمیت استاندارد ملی شماره 12977 تیرچه کرمیت با همکاری شرکت کُرمیت پارس و اساتید محترم دانشگاه و اداره استاندارد تدوین و منتشر گردید .در پیشگفتار این استاندارد آمده: استانداردملی شماره 12977 تیرچه کرمیت استاندارد سازی – استاندارد ملی شماره 12977 تیرچه کرمیت: استاندارد تیرچه های فلزی با جان مورد…