خرپا فولادی -Steel trusses

خرپا فولادی -Steel trusses

    خرپا فولادی-Steel Trusses خرپا فولادی-Steel Trusses  در صنعت ساختمان چیست؟ این عضو خمشی در صنعت ساختمان و پل های جاده ای ، بعنوان عنصر باربر خمشی موارد استفاده زیادی دارد . مزیت اصلی خرپاِ فولادی بالا بردن مقاومت ،بدون بالا بردن میزان مصرف زیاد فولاد است. این ازدیاد مقاومت با ازدیاد ارتفاع خرپا فولادی…

بحثی در استفاده از فولاد اعلاء

بحثی در استفاده از فولاد اعلاء

    بحثی در استفاده از فولاد اعلاء بحثی در استفاده از فولاد اعلاء، قبل از انقلاب   استفاده از این فولاد در ساختمان  صنعتی و قاب  شیبدار در ایران مرسوم بوده است. چرا که نسبت بهای ریالی فولاد اعلا به فولاد معمولی، نسبت به مقاومت آن ها کمتر است.  آنچه در ایران به عنوان فولاد…

تیرهای لانه زنبوری و سلولی-بخش اول

تیرهای لانه زنبوری و سلولی-بخش اول

تیرجه کرمیت با مهر استاندارد تیرهای لانه زنبوری و سلولی- بخش اول تیرهای لانه زنبوری و سلولی- بخش اول  طراحی و استفاده عمومی از تیرهای لانه زنبوری در ایران به سال های قبل از دهه چهل بر می گردد. دردهه چهل مهندسین ایرانی تحصیل کرده در اروپا و آمریکا با استفاده از دانش روز و مستندات…