پیچ و مهره ای اعلاء برای مهندسین کانادا

پیچ و مهره ای اعلاء برای مهندسین کانادا

  پیچ و مهره ای اعلاء برای مهندسین کانادا پیچ و مهره ای اعلاء برای مهندسین کانادا – High Strength Bolting for Canadian Engineers  پیچ و مهره ای اعلاء برای مهندسین کانادا آئین نامه ای است که شاخه کانادائی  AISC  تدوین و منتشر نموده.شرکت کرمیت پارس برای آشنائی مهندسین ایرانی با آئین نامه های کشور کانادا…

استفاده مجدد پیچ و مهره اعلاء

  استفاده مجدد پیچ و مهره اعلاء استفاده مجدد پیچ و مهره اعلاء ، High Strength Bolts-Reused Bolts که به مفهوم بازکردن پیچ اعلا  و استفاده مجدد از آن به هر علت است.  کاربرد پیچ و مهره اعلاء در ساختمان ها امروزه عامیت یافته . و طبعا مسئله بکار گیری دوباره ازآن مطرح می گردد….

رفتار با انعطاف پذیری بالا در قاب مقاوم

رفتار با انعطاف پذیری بالا در قاب مقاوم

تیرجه کرمیت با مهر استاندارد رفتار با انعطاف پذیری بالا در قاب مقاوم : رفتار با انعطاف پذیری بالا در قاب مقاوم خمشی نام مقاله زیر است که از دکتر مارکار گریگوریان و سرکارخانم مهندس کمیزی می باشد که شرکت کُرمیت پارس به شما تقدیم می کند. رفتار با انعطاف پذیری بالا در قاب های…

شرکت کُرمیت پارس و بلوک پلیمری

شرکت کُرمیت پارس و بلوک پلیمری

  شرکت کُرمیت پارس و بلوک پلیمری شرکت کُرمیت پارس و بلوک پلیمری را از سال 1385 با بلوک پلی استایرین   شروع کرد. سپس استفاده از بلوک پلیمری (پلاستیکی)  قابل برداشت را به صنعت سقف ساختمان معرفی نمود. این قالب همراه قالب های فلزی قابل برداشت ، قبل از آن و هم زمان مورد استفاده…

استفاده از کتاب جداول تیرچه کُرمیت

استفاده از کتاب جداول تیرچه کُرمیت

تیرجه کرمیت با مهر استاندارد استفاده از کتاب جداول تیرچه کُرمیت استفاده از کتاب جداول تیرچه کُرمیت تقدیم شما می شود.  چندین سال است که از چاپ کتاب جداول تیرچه های فولادی با جان باز می گذرد.  سوالاتی که به صورت دائمی برای استفاده از آن کتاب صورت می گرفت ما را برآن داشت که…

ویدیو استفاده جداول تیرچه کُرمیت پارس

ویدیو استفاده جداول تیرچه کُرمیت پارس

  ویدیو استفاده جداول تیرچه کُرمیت پارس ویدیو استفاده جداول تیرچه کُرمیت پارس تقدیم شما می شود.  چندین سال است که از چاپ کتاب جداول تیرچه های فولادی با جان باز می گذرد.  سوالاتی که به صورت دائمی برای استفاده از آن کتاب صورت می گرفت ما را برآن داشت که این ودیو را منتشر…

کلبه کرمیت Hut or Cottage

کلبه کرمیت Hut or Cottage

  کلبه کرمیت Hut or Cottage کلبه کرمیت Hut or Cottage سازه طراحی شده خود را معرفی می نماید.یا سرپناه ایمن در سوانح طبیعی مهمترین کمک می تواند یک سرپناه باشد. اکنون در بسیاری از موارد از کانکس بهره می گیریم. اگر در ساخت کانکس بجای یونولیت ارزان قیمت ازپشم سنگ و دیگر مصالح غیر…

اتصال تیرچه کُرمیت به پل قاب ویژه

اتصال تیرچه کُرمیت به پل قاب ویژه

  اتصال تیرچه کُرمیت به پل قاب ویژه اتصال تیرچه کُرمیت به پل قاب ویژه براساس بند 10-3-4-3 مبحث دهم مقررات ملی ساختمان صورت می گیرد. در در ناحیه بحرانی تیر قاب ویژه که از بر ستون شروع و تا حدود 1.5 برابر کل ارتفاع پل ادامه می یابد، نمی توان از جوشکاری برای اتصال…

نصب اتصالات پیچ ومهره با آچار تنظیم- Calibrated Wrench-کُرمیت پارس

نصب اتصالات پیچ ومهره با آچار تنظیم- Calibrated Wrench-کُرمیت پارس

      نصب اتصالات پیچ ومهره با آچار تنظیم- Calibrated Wrench- کُرمیت پارس نصب اتصالات پیچ ومهره با آچار تنظیم هم اکنون در ایران برای نصب سازه ها با پیچ ومهره در حال توسعه است. استفاده از آچار تنظیم یکی از روش های ساده و در عین حال سهل وممتنع می باشد.در این ویدیو…

تیرچه کُرمیت دراسکلت بتنی

تیرچه کُرمیت دراسکلت بتنی

  تیرچه کُرمیت دراسکلت بتنی تیرچه کُرمیت دراسکلت بتنی-نکات لازم ،اندازه گیری واجرا. بعد از سالیان طولانی استفاده از تیرچه کُرمیت در اسکلت بتنی کاربرد آن در این نوع سازه نیز بعلت مزایای آن مقبولیت عام یافته. -نکات لازم ،اندازه گیری واجرا طول تیرچه در اسکلت بتنی باید توجه داشت که در پل های بتنی…