جداول تیرچه کورمیت برای مهندسین محاسب-کرمیت پارس

جداول تیرچه کورمیت برای مهندسین محاسب-کرمیت پارس

جداول تیرچه کورمیت برای مهندسین محاسب-کرمیت پارس جداول تیرچه کورمیت برای مهندسین محاسب-کرمیت پارس که در راستای اعتلای دانش فنی اجرای سقف های کُرمیت مطالب و جداول زیراز سوی شرکت کرمیت پارس  تقدیم  همکاران مهندس محاسب و پیمانکاران محترم می گردد. کتاب جداول چاپ شده از سوی این شرکت نیزمطابق با آئین نامه AISC a360-16w-rev-june-2019 می باشد خواهشمند…

دانلود مشخصات ابعادی تیرچه کُرمیت

دانلود مشخصات ابعادی تیرچه کُرمیت

دانلود مشخصات ابعادی تیرچه کُرمیت دانلود مشخصات ابعادی تیرچه کُرمیت(کرومیت) با استفاده از کتاب جداول تیرچه کُرمیت پارس تقدیم شما می شود.  چندین سال است که از چاپ کتاب جداول تیرچه های فولادی با جان باز می گذرد.  سوالاتی که به صورت دائمی برای استفاده از آن کتاب صورت می گرفت ما را برآن داشت…

طراحی تیرچه کرومیت برای مهندسین محاسب-کرمیت پارس

طراحی تیرچه کرومیت برای مهندسین محاسب-کرمیت پارس

    طراحی تیرچه کرومیت برای مهندسین محاسب-کرمیت پارس طراحی تیرچه کرومیت برای مهندسین محاسب-کرمیت پارس که در راستای اعتلای دانش فنی اجرای سقف های کُرمیت مطالب و جداول زیراز سوی شرکت کرمیت پارس  تقدیم  همکاران مهندس محاسب و پیمانکاران محترم می گردد. کتاب جداول چاپ شده از سوی این شرکت نیزمطابق با آئین نامه AISC a360-16w-rev-june-2019 می…

تاریخچه شرکت کرمیت پارس

تاریخچه شرکت کرمیت پارس

تاریخچه شرکت کرمیت پارس تاریخچه شرکت کرمیت پارس   از سال 1356 به صورت یک طرح مقدماتی در مهندسی ارتش برای اصلاح سیستم طاق ضربی کار خود را شروع و تا کنون به شرح ذیل به فعالیتهای خود ادامه داده است در ذیل خلاصه ای از عملکرد شرکت کُرمیت پارس از ابتدا تا کنون را…

ارتعاشات کف ها ناشی از عملیات انسانی

ارتعاشات کف ها ناشی از عملیات انسانی

  ارتعاشات کف ها ناشی از عملیات انسانی-کرمیت پارس ارتعاشات کف ها ناشی از عملیات انسانی کتابی از سری نشریات راهنمایی AISC (انجمن فولاد امریکا) می باشد . این کتاب درکمبود مدارک واطلاعات دراین زمینه میتواندکمک موثری به مهندسین نماید . مطمئناًمهندسین مشتاق مطالب زیادی رادراین مجموعه خواهندیافت که برایشان جالب ودریچه ای به دانش…

مشخصات طراحی تک نبشی به روش  مقاومت مجاز-کرمیت پارس

مشخصات طراحی تک نبشی به روش مقاومت مجاز-کرمیت پارس

  مشخصات طراحی تک نبشی به روش مقاومت مجاز-کرمیت پارس مشخصات طراحی تک نبشی به روش مقاومت مجاز که با هدف ارائه این مشخصات AISC برای تک نبشی هایی است که برای طراحی های روزمره وتکراری ضوابط آیینامه ای را برای دفاترمحاسباتی ارائه نماید. مشخصات طراحی تک نبشی به روش مقاومت مجاز این مشخصات وتفسیرمجزا به بررسی…