• نام پروژه: کارخانه
  • مشتری: گروه کرمیت پارس
  • موقعیت: ایران - تهران
  • سال تکمیل: 1399
  • ارزش: 1 میلیارد تومان
  • لینک ها:
  • مهندس معمار: آقای کُرمی