جداول تیرچه کورمیت برای مهندسین محاسب-کرمیت پارس

جداول تیرچه کورمیت برای مهندسین محاسب-کرمیت پارس

جداول تیرچه کورمیت برای مهندسین محاسب-کرمیت پارس جداول تیرچه کورمیت برای مهندسین محاسب-کرمیت پارس که در راستای اعتلای دانش فنی اجرای سقف های کُرمیت مطالب و جداول زیراز سوی شرکت کرمیت پارس  تقدیم  همکاران مهندس محاسب و پیمانکاران محترم می گردد. کتاب جداول چاپ شده از سوی این شرکت نیزمطابق با آئین نامه AISC a360-16w-rev-june-2019 می باشد خواهشمند…

دانلود مشخصات ابعادی تیرچه کُرمیت

دانلود مشخصات ابعادی تیرچه کُرمیت

دانلود مشخصات ابعادی تیرچه کُرمیت دانلود مشخصات ابعادی تیرچه کُرمیت(کرومیت) با استفاده از کتاب جداول تیرچه کُرمیت پارس تقدیم شما می شود.  چندین سال است که از چاپ کتاب جداول تیرچه های فولادی با جان باز می گذرد.  سوالاتی که به صورت دائمی برای استفاده از آن کتاب صورت می گرفت ما را برآن داشت…

سقف کرومیت-جزییات اجرایی

سقف کرومیت-جزییات اجرایی

# تیرچه کرمیت با مهر استاندارد ، # سقف کرمیت با مهر استاندارد، # تیرچه کرمیت  ،# تیرچه کرومیت ، # تیرچه کورمیت ، # سقف کرمیت  ، # سقف کورمیت ،# تیرچه فلزی  ، # تیرچه فولادی ، # خرپای فولادی، # پرلین سقفی         سقف کرومیت-جزییات اجرایی سقف کرومیت-جزییات اجرایی…

استاندارد ملی شماره 12977 تیرچه کرمیت

استاندارد ملی شماره 12977 تیرچه کرمیت

  استانداردملی شماره 12977 تیرچه کرمیت استانداردملی شماره 12977 تیرچه کرمیت با همکاری شرکت کُرمیت پارس و اساتید محترم دانشگاه و اداره استاندارد تدوین و منتشر گردید .در پیشگفتار این استاندارد آمده: استانداردملی شماره 12977 تیرچه کرمیت استاندارد تیرچه های فلزی با جان مورد مصـرف در سـقف سـاختمان – ويژگـيهـا و روشهـاي آزمـون ”  ….

جداول تیرچه کرومیت برای مهندسین محاسب-کرمیت پارس

جداول تیرچه کرومیت برای مهندسین محاسب-کرمیت پارس

# تیرچه کرمیت با مهر استاندارد ، # سقف کرمیت با مهر استاندارد، # تیرچه کرمیت  ،# تیرچه کرومیت ، # تیرچه کورمیت ، # سقف کرمیت  ، # سقف کورمیت ،# تیرچه فلزی  ، # تیرچه فولادی ، # خرپای فولادی، # پرلین سقفی جداول تیرچه کرومیت برای مهندسین محاسب-کرمیت پارس جداول تیرچه کرومیت…

طراحی تیرچه کورمیت برای مهندسین محاسب

طراحی تیرچه کورمیت برای مهندسین محاسب

# تیرچه کرمیت با مهر استاندارد ، # سقف کرمیت با مهر استاندارد، # تیرچه کرمیت  ،# تیرچه کرومیت ، # تیرچه کورمیت ، # سقف کرمیت  ، # سقف کورمیت ،# تیرچه فلزی  ، # تیرچه فولادی ، # خرپای فولادی، # پرلین سقفی طراحی تیرچه کورمیت برای مهندسین محاسب طراحی تیرچه کورمیت برای…

دانلود مشخصات تیرچه کرومیت

دانلود مشخصات تیرچه کرومیت

# تیرچه کرمیت با مهر استاندارد ،# سقف کرمیت با مهر استاندارد، # تیرچه کرمیت  ،# تیرچه کرومیت ، # تیرچه کورمیت ، # سقف کرمیت  ، # سقف کورمیت  آ# تیرچه فلزی  ،# تیرچه فولادی ، # خرپای فولادی، # پرلین سقفی   دانلود مشخصات تیرچه کرومیت دانلود مشخصات تیرچه کرومیت با استفاده از کتاب…

استاندارد تیرچه های فلزی با جان باز -کرمیت پارس

استاندارد تیرچه های فلزی با جان باز -کرمیت پارس

استاندارد تیرچه های فلزی با جان باز -کرمیت پارس استاندارد تیرچه های فلزی با جان باز -کرمیت پارس تحت شماره 12977 با همکاری شرکت کُرمیت پارس و اساتید محترم دانشگاه و اداره استاندارد تدوین و منتشر گردید .در پیشگفتار این استاندارد آمده: استاندارد تیرچه های فلزی با جان باز -کرمیت پارس استاندارد تیرچه های فلزی…

خرپای دهانه بلند کُرمیت پارس

خرپای دهانه بلند کُرمیت پارس

    خرپای دهانه بلند کُرمیت پارس خرپای دهانه بلند کُرمیت پارس- تیرچه دهانه بلند یا خرپا در بسیاری از کشورها مورد استفاده است. ما نیز در ایران تیرچه های با دهانه بلند را تولید می کنیم. در مهندسی سازه ، تیرچه فولادی باز (OWSJ) Open Web Steel Joists یک خرپای فولادی متشکل از دو…

فروش تیرچه کرمیت-سقف کرمیت پارس

فروش تیرچه کرمیت-سقف کرمیت پارس

فروش تیرچه کرمیت-سقف کرمیت پارس فروش تیرچه کرمیت-سقف کرمیت پارس همه گاه در راستای خدمت رسانی به مشتری بوده است. اگرچه هیچ شرکتی نمی تواند منافع اقتصادی خود را در جهت حفظ حیات شرکت فراموش کند. اما حفظ منافع مشتری دلیلی بر بقاء شرکت است. از دیدگاه کلی مشتری در گذشته شرکت قرار نمی گیرد….