اتصالات سازه با پیچ اعلا-2020 RCSC

اتصالات سازه با پیچ اعلا-2020 RCSC

اتصالات سازه با پیچ اعلا-2020 RCSC اتصالات سازه با پیچ اعلا-2020 RCSC یا  آئین نامه شورای تحقیقاتی اتصالات ساختمانی  RCSC است. بزرگترین و معتبرترین در تحقیقات امور مربوط به پیچ ومهره اعلاء و مستقر در آمریکامی باشد. (RCSC Specification for Structural Joints Using High Strength Bolts)  این شورا ابتدا با نام شورای تحقیقاتی  در مورداتصالات…

تیرچه کرومیت-شرکت کُرمیت پارس 2

تیرچه کرومیت-شرکت کُرمیت پارس 2

  تیرچه کرومیت-شرکت کُرمیت پارس 2 تیرچه کرومیت-شرکت کُرمیت پارس 2 افتخار دارد که طرحی را از یک تفکر ابتدائی و با استفاده از پیشرفته ترین منابع علمی چون انجمن فولاد  و انجمن بتن ACI و انجمن تیرچه فولادی آمریکا  SJI وانجمن فولاد آمریکا AISC و منابع داخلی دانشگاهی به تائید مراجع علمی ایران رسانیده…

تیرچه کورمیت-شرکت کُرمیت پارس 1

تیرچه کورمیت-شرکت کُرمیت پارس 1

  تیرچه کورمیت-شرکت کُرمیت پارس 1 تیرچه کورمیت-شرکت کُرمیت پارس 1 افتخار دارد که طرحی را از یک تفکر ابتدائی و با استفاده از پیشرفته ترین منابع علمی چون انجمن فولاد  و انجمن بتن ACI و انجمن تیرچه فولادی آمریکا  SJI وانجمن فولاد آمریکا AISC و منابع داخلی دانشگاهی به تائید مراجع علمی ایران رسانیده…

طول نشیمن تیرچه فلزی کرمیت1

طول نشیمن تیرچه فلزی کرمیت1

طول نشیمن تیرچه فلزی کرمیت1 طول نشیمن تیرچه فلزی کرمیت1-شرکت کرمیت پارس طول نشیمن تیرچه فلزی کرمیت1 بر روی تکیه‌گاه مورد سوال بسیاری از عزیزان دانشجو و طراح می‌باشد. در مرحله اول باید به تعریفی از نشیمن یا تکیه‌گاه در سازه پرداخت. در این بحث ،نشیمن یا تکیه‌گاه بخشی از انتهای تیرچه شامل بال تحتانی،…

دانلود مشخصات ابعادی تیرچه کرومیت1

    دانلود مشخصات ابعادی تیرچه کرومیت1 دانلود مشخصات ابعادی تیرچه کرومیت1با استفاده از کتاب جداول تیرچه کُرمیت پارس تقدیم شما می شود.  چندین سال است که از چاپ کتاب جداول تیرچه های فولادی با جان باز می گذرد.  سوالاتی که به صورت دائمی برای استفاده از آن کتاب صورت می گرفت ما را برآن داشت…

دانلود کلیه مشخصات ابعادی تیرچه کرمیت1

دانلود کلیه مشخصات ابعادی تیرچه کرمیت1

    دانلود کلیه مشخصات ابعادی تیرچه کرمیت1 دانلود کلیه مشخصات ابعادی تیرچه کرمیت1 با استفاده از کتاب جداول تیرچه کُرمیت پارس تقدیم شما می شود.  چندین سال است که از چاپ کتاب جداول تیرچه های فولادی با جان باز می گذرد.  سوالاتی که به صورت دائمی برای استفاده از آن کتاب صورت می گرفت ما…

از سیستم تیرچه با جان باز تا سقف کرمیت

از سیستم تیرچه با جان باز تا سقف کرمیت

  از سیستم تیرچه با جان باز تا سقف کرمیت از سیستم تیرچه با جان باز تا سقف کرمیت ،در پیشینه هر طرح بهره برداری‌ها و بینش هائی ازدانش و یافته های گذشتگان نهفته است.این دریافت های جدید از دانش بشری ،طرح جدید نام می‌گیرد و یا به عنوان اختراع یا نوآوری یا تفکر نو…

حداقل طول نشیمن تیرچه فلزی کورمیت

حداقل طول نشیمن تیرچه فلزی کورمیت

حداقل طول نشیمن تیرچه فلزی کورمیت-شرکت کرمیت پارس حداقل طول نشیمن تیرچه فلزی کورمیت -شرکت کرمیت پارس در طی پنجاه سال فعالیت علمی – تولیدی تلاش داشته که یک طرح تفکری ، که قرار بود جایگزین سیستم سقف طاق ضربی شود ، با تکیه بر دانش روز ، مخصوصا آئین نامه SJI و در کنار…

اتصال تیرچه کورمیت در اسکلت بتنی و فلزی

اتصال تیرچه کورمیت در اسکلت بتنی و فلزی

اتصال تیرچه کورمیت در اسکلت بتنی و فلزی-شرکت کُرمیت پارس اتصال تیرچه کورمیت در اسکلت بتنی و فلزی-شرکت کُرمیت پارس  که ، سال هاست که مورد استفاده قرار می گیرد. باید توجه داشت که  روند  کاربری سازه های بتنی رو به افزایش است . اکنون تیرچه کرمیت نیز بعلت عدم استفاده از شمع در زیر…

جداول تیرچه کورمیت برای مهندسین محاسب-کرمیت پارس

جداول تیرچه کورمیت برای مهندسین محاسب-کرمیت پارس

جداول تیرچه کورمیت برای مهندسین محاسب-کرمیت پارس جداول تیرچه کورمیت برای مهندسین محاسب-کرمیت پارس که در راستای اعتلای دانش فنی اجرای سقف های کُرمیت مطالب و جداول زیراز سوی شرکت کرمیت پارس  تقدیم  همکاران مهندس محاسب و پیمانکاران محترم می گردد. کتاب جداول چاپ شده از سوی این شرکت نیزمطابق با آئین نامه AISC a360-16w-rev-june-2019 می باشد خواهشمند…