اتصال تیرچه کورمیت در اسکلت بتنی و فلزی

اتصال تیرچه کورمیت در اسکلت بتنی و فلزی

اتصال تیرچه کورمیت در اسکلت بتنی و فلزی-شرکت کُرمیت پارس اتصال تیرچه کورمیت در اسکلت بتنی و فلزی-شرکت کُرمیت پارس  که ، سال هاست که مورد استفاده قرار می گیرد. باید توجه داشت که  روند  کاربری سازه های بتنی رو به افزایش است . اکنون تیرچه کرمیت نیز بعلت عدم استفاده از شمع در زیر…

جداول تیرچه کورمیت برای مهندسین محاسب-کرمیت پارس

جداول تیرچه کورمیت برای مهندسین محاسب-کرمیت پارس

جداول تیرچه کورمیت برای مهندسین محاسب-کرمیت پارس جداول تیرچه کورمیت برای مهندسین محاسب-کرمیت پارس که در راستای اعتلای دانش فنی اجرای سقف های کُرمیت مطالب و جداول زیراز سوی شرکت کرمیت پارس  تقدیم  همکاران مهندس محاسب و پیمانکاران محترم می گردد. کتاب جداول چاپ شده از سوی این شرکت نیزمطابق با آئین نامه AISC a360-16w-rev-june-2019 می باشد خواهشمند…

دانلود مشخصات ابعادی تیرچه کُرمیت

دانلود مشخصات ابعادی تیرچه کُرمیت

دانلود مشخصات ابعادی تیرچه کُرمیت دانلود مشخصات ابعادی تیرچه کُرمیت(کرومیت) با استفاده از کتاب جداول تیرچه کُرمیت پارس تقدیم شما می شود.  چندین سال است که از چاپ کتاب جداول تیرچه های فولادی با جان باز می گذرد.  سوالاتی که به صورت دائمی برای استفاده از آن کتاب صورت می گرفت ما را برآن داشت…

طراحی تیرچه کرمیت مخصوص مهندسین محاسب

طراحی تیرچه کرمیت مخصوص مهندسین محاسب

 تعدادی از مشتریان پس از دریافت نقشه های محاسباتی جهت خرید تیرچه به این شرکت مراجعه می نمایند. بعضاً با مسائلی در دستورالعمل های اجرای سقف کُرمیت و همچنین نقشه های ساخت مواجه می شویم . این نکته ما را بر آن داشت تا ضمن بیان نکات فنی، یک فرمت استاندارد جهت استفاده مستقیم خدمتتان تقدیم کنیم . امیدواریم که از بازخوردها و انتقادهای شما در این مورد بهره مند شویم.

سقف کرومیت – مرکز تحقیقات ساختمان

سقف کرومیت – مرکز تحقیقات ساختمان

  سقف کرومیت – مرکز تحقیقات ساختمان سقف کرومیت – مرکز تحقیقات ساختمان که مورد بررسی این مرکز قرار گرفته است. در سایت  مرکز تحقیقات و ساختمان مسکن ایران سیستم های مورد تایید مرکز معرفی شده اند. در بین سیستم های فوق در گروه چهارم “سقف ها”  به  تیرچه های فلزی با جان باز در…

سقف کرومیت-جزییات اجرایی

سقف کرومیت-جزییات اجرایی

# تیرچه کرمیت با مهر استاندارد ، # سقف کرمیت با مهر استاندارد، # تیرچه کرمیت  ،# تیرچه کرومیت ، # تیرچه کورمیت ، # سقف کرمیت  ، # سقف کورمیت ،# تیرچه فلزی  ، # تیرچه فولادی ، # خرپای فولادی، # پرلین سقفی         سقف کرومیت-جزییات اجرایی سقف کرومیت-جزییات اجرایی…

استاندارد ملی شماره 12977 تیرچه کرمیت

استاندارد ملی شماره 12977 تیرچه کرمیت

  استانداردملی شماره 12977 تیرچه کرمیت استانداردملی شماره 12977 تیرچه کرمیت با همکاری شرکت کُرمیت پارس و اساتید محترم دانشگاه و اداره استاندارد تدوین و منتشر گردید .در پیشگفتار این استاندارد آمده: استانداردملی شماره 12977 تیرچه کرمیت استاندارد تیرچه های فلزی با جان مورد مصـرف در سـقف سـاختمان – ويژگـيهـا و روشهـاي آزمـون ”  ….

جداول تیرچه کرومیت برای مهندسین محاسب-کرمیت پارس

جداول تیرچه کرومیت برای مهندسین محاسب-کرمیت پارس

# تیرچه کرمیت با مهر استاندارد ، # سقف کرمیت با مهر استاندارد، # تیرچه کرمیت  ،# تیرچه کرومیت ، # تیرچه کورمیت ، # سقف کرمیت  ، # سقف کورمیت ،# تیرچه فلزی  ، # تیرچه فولادی ، # خرپای فولادی، # پرلین سقفی جداول تیرچه کرومیت برای مهندسین محاسب-کرمیت پارس جداول تیرچه کرومیت…

طراحی تیرچه کورمیت برای مهندسین محاسب

طراحی تیرچه کورمیت برای مهندسین محاسب

# تیرچه کرمیت با مهر استاندارد ، # سقف کرمیت با مهر استاندارد، # تیرچه کرمیت  ،# تیرچه کرومیت ، # تیرچه کورمیت ، # سقف کرمیت  ، # سقف کورمیت ،# تیرچه فلزی  ، # تیرچه فولادی ، # خرپای فولادی، # پرلین سقفی طراحی تیرچه کورمیت برای مهندسین محاسب طراحی تیرچه کورمیت برای…

طراحی تیرچه کرومیت برای مهندسین محاسب-کرمیت پارس

طراحی تیرچه کرومیت برای مهندسین محاسب-کرمیت پارس

# تیرچه کرمیت با مهر استاندارد ، # سقف کرمیت با مهر استاندارد، # تیرچه کرمیت  ،# تیرچه کرومیت ، # تیرچه کورمیت ، # سقف کرمیت  ، # سقف کورمیت ،# تیرچه فلزی  ، # تیرچه فولادی ، # خرپای فولادی، # پرلین سقفی   طراحی تیرچه کرومیت برای مهندسین محاسب-کرمیت پارس طراحی تیرچه…