طراحی تیرچه کرمیت برای مهندسین محاسب

طراحی تیرچه کرمیت برای مهندسین محاسب

   طراحی تیرچه کرمیت برای مهندسین محاسب طراحی تیرچه کرمیت برای مهندسین محاسب-کرمیت پارس که در راستای اعتلای دانش فنی اجرای سقف های کُرمیت مطالب و جداول زیراز سوی شرکت کرمیت پارس  تقدیم  همکاران مهندس محاسب و پیمانکاران محترم می گردد. کتاب جداول چاپ شده از سوی این شرکت نیزمطابق با آئین نامه AISC a360-16w-rev-june-2019 می باشد خواهشمند…

دانلود مشخصات تیرچه کرومیت

دانلود مشخصات تیرچه کرومیت

    دانلود مشخصات تیرچه کرومیت دانلود مشخصات تیرچه کرومیت با استفاده از کتاب جداول تیرچه کُرمیت پارس تقدیم شما می شود.  چندین سال است که از چاپ کتاب جداول تیرچه های فولادی با جان باز می گذرد.  سوالاتی که به صورت دائمی برای استفاده از آن کتاب صورت می گرفت ما را برآن داشت که…

آئین نامه بتن آمریکا- 2019 ACI

آئین نامه بتن آمریکا- 2019 ACI

  تیرجه کرمیت با مهر استاندارد  آئین نامه بتن آمریکا 2019-ACI آئین نامه بتن آمریکا 2019-ACI آئین نامه بتن آمریکا 2019-ACI مرهون زحمات مهندسین ساختمان و شیمی ساختمان است. این آئین نامه پایه بوجود آمدن آئین نامه های مختلفی گردیده است. The technical committees responsible for ACI committee reports and standards strive to avoid ambiguities,…

آئین نامه AISC-فولاد آمریکا

آئین نامه AISC-فولاد آمریکا

  تیرجه کرمیت با مهر استاندارد   آئین نامه AISC-فولاد آمریکا آئین نامه AISC-فولاد آمریکا-شرکت کرمیت پارس مبنای طراحی حجم عظیمی از آئینامه های ساختمانی سراسر دنیا می باشد. این آئینامه مبنای طراحی آئینامه SJI بوده که خود اساس و پایه طراحی تیرچه کرمیت است. آئین نامه AISC-فولاد آمریکا مقدمه: PREFACE (This Preface is not…

سبک سازی ساختمان-کرمیت پارس

سبک سازی ساختمان-کرمیت پارس

  سبک سازی ساختمان-  کرمیت پارس سبک سازی ساختمان- کرمیت پارس توسط بخش تحقیق و توسعه شرکت کُرمیت پارس در دو بخش تهیه شده است. بخش اول این کتاب اشاره دارد به سمینار سبک سازی ساختمان ها . که به پیشنهاد شرکت کُرمیت پارس و همکاری همه جانبه سازمان مسکن وشهر سازی استان قم درشرکت…

طرح ساختمان کوتاه و میان مرتبه فولادی

طرح ساختمان کوتاه و میان مرتبه فولادی

  طرح ساختمان کوتاه و میان مرتبه فولادی طرح ساختمان کوتاه و میان مرتبه فولادی بخشی از راهنما های طراحی انجمن AISC a360-16w-rev-june-2019می باشد. در بخش اول این کتاب در رابطه با قوانین پایه ای طراحی اقتصادی ، تعین میزان بار زنده و انتخاب طول دهانه ، ملاحظات سرویس دهی ،انواع سیستم های سقف، سیستم…

ساختمان صنعتی-جلد دوم -AISC

ساختمان صنعتی-جلد دوم -AISC

  ساختمان صنعتی جلد دوم-aisc ساختمان صنعتی جلد دوم-aisc که نام اصلی آن ساختمان صنعتی از میل مهار پای ستون تا سقف می باشد.در این بخش کتاب به نکات مربوط به ساختمان های صنعتی با انواع جرثقیل سقفی پرداخته می شود.مسئله تکرر با ر و خستگی ناشی از آن در اتصالات و قطعات سازه ای…

ساختمان صنعتی-جلد اول-AISC

ساختمان صنعتی-جلد اول-AISC

  ساختمان صنعتی-جلد اول-AISC ساختمان صنعتی-جلد اول-AISC، شرکت کرمیت پارس از جمله سلسه نشریات راهنمای AISa360-16w-rev-june-2019C  تحت راهنمای شماره 7 می باشد. بعلت وسعت مطالب مترجم آن را به دو بخش ساختمان های صنعتی با  و بدو ن جرثقیل پرداخته. مطالعه این کتاب را برای مهندسین طراح و سازندگان اسکت های صنعتی عمیقا توصیه می…

پیچ و مهره اعلاء- کُرمیت پارس

پیچ و مهره اعلاء- کُرمیت پارس

  پیچ و مهره اعلاء- کُرمیت پارس پیچ و مهره اعلاء- کُرمیت پارس به صورت کتاب حاضر توسط انجمن سازه های فولادی آمریکا AISC تهیه و تحت راهنمای شماره 17 آن انجمن به چاپ رسیده. مولف کتاب دکتر Geoffrey Kulac یکی از صاحب نظران در مورد استفاده از پیچ و مهره بوده .ایشان تحقیقات و…

جداول تیرچه کرمیت -کُرمیت پارس

جداول تیرچه کرمیت -کُرمیت پارس

  جداول تیرچه کرمیت -کُرمیت پارس جداول تیرچه کرمیت -کُرمیت پارس  مجموعه حاضر پيشنهاد شركت كُرميت پارس جهت توليد بهينه تيرچه‌هاي با جان باز (كُرميت) مي‌باشد. اين پيشنهادات اگرچه بر پايه محاسبات دقيق و سي‌سال تجربه اين شركت تدوين گرديده است.  اما هرگز نمي‌تواند پاسخگوي كليه مسائل محاسباتي باشد بنابراين: شرايط ويژه‌اي در استخراج اين…