ملزومات اتصال ستون به فونداسیون

 

تیرجه کرمیت با مهر استاندارد
تیرجه کرمیت با مهر استاندارد

ملزومات اتصال ستون به فونداسیون

ملزومات اتصال ستون به فونداسیون یکی ازمهم تربن نکات در طراحی ساختمان است. در شروع به نکاتی پرداخته می شود.

ستون­ های ساختمانی باید به فونداسیون مهار شوند به طریقی که امکان انتقال نیروی کششی، برشی و ممان واژگونی را داشته باشند. توضیحات زیر در جهت مهار نمودن ستون­ها در مقابل برش و کشش خواهد بود. اصولی که خواهد آمد برای واژگونی نیز می­تواند بکار رود. نیروی کششی بصورت معمول از طریق میل­ مهارها به سیستم فونداسیون منتقل می­گردد. برش به صورت اصطکاک، برش اصطکاکی و تماسی به فونداسیون می­رسد. اصطکاک، در محاسبه نیروی زلزله نباید بکار برده شود. طراحی این میل­ مهارها در مطلب زیر می­آید.

ملزومات اتصال ستون به فونداسیون

مشکلات احتمالی در عدم رعایت ملزومات اتصال ستون به فونداسیون:

طراحی نامناسب، چه در جزئیات و چه در نصب میل­ مهارها، باعث مشکلات متعددی در ساختمان­های صنعتی می­گردد. این مشکلات شامل:

  1. اندازه ناکافی میل­مهارها
  2. عدم پیش بینی میل­مهار برای کشش موجود
  3. طراحی نامناسب یا جزئیات لازم در فونداسیون برای نیروی میل مهار
  4. عدم کفایت ضخامت صفحه ستون
  5. عدم کفایت طراحی و یا نامناسب بودن جزئیات تداخل میل­مهار و صفحه ستون
  6. نامیزان بودن و یا جابجائی میل­مهارها در زمان نصب
  7. خستگی

توضیحات زیر در جهت طراحی و جزئیات پایه­های ستون می­باشد.

ملزومات اتصال ستون به فونداسیون

مقابله با نیروی کششی به وسیلۀ میل ­مهار:

طراحی میل­ مهارها برای کشش شامل چهار مرحله می باشد.

  1. تعیین حداکثر خالص نیروی برکنش (Uplift) در ستون.
  2. انتخاب مصالح میل­مهار و شماره و تعداد میل مهار­ها برای مقابله با این نیروی برکنش.
  3. تعیین ابعاد صفحه ستون و ضخامت و جوش لازم برای انتقال نیروهای بر کنش براساس راهنمای (AISC,1990) (Design Guide1)
  4. تعیین روش توزیع میل­مهارها در بتن ( برای مثال: انتقال نیروی کششی از میل­مهارها به بتن فونداسیون)

ملزومات اتصال ستون به فونداسیون

قدم اول: حداکثر خالص نیروی برکنش در ستون­ها براساس بارهای وارده و آنالیز سازه بدست می­آید. استفاده از مصالح سبک سقف در ساختمان­های صنعتی، معمول است. به عنوان یک نتیجه، نیروی برکنـش باد معمـولاً از بار مرده وارده تجاوز می­نماید. بنابراین ستون­ها با نیروی برکنش مواجه می­شوند. به­اضافه آنکه ممکن است بعضی از ستون­ها در دهانه ممان­گیر یا بادبندی شده با نیروی برکنش ناشی از واژگونی مواجه شوند.

( در ساختمان­های معمول صنعتی در ایران، تقریباً چنین مسئله­ای نادر است، چرا که نسبت دهانه و ارتفاع و فشارهای معمول باد، چنین مشکلی را معمولاً پیش نیاورده و در صورت وجود نیز مقدار آن ناچیز خواهد بود. از نظر طولی نیز وقتی با بادبندهای ضربدری بین ستون­ها مواجه هستیم و فشار باد به جانب ساختمان می­وزد، تعداد بادبندها معمولاً آنقدر هست که چنین نیرویی در پای ستون­های بادبندی شده به مقدار بالا به وجود نیاید. اما آشنایی مهندسین برای طرح فونداسیون ساختمان­های بلند که در باد و زلزله، معمولاً با نیروی برکنش مواجه می­شوند، لازم است.م)

ملزومات اتصال ستون به فونداسیون

قدم دوم : ميلمهارها بايد براساس مشخصات ASTM 1554 F از نوع گرِيد 105,55,36باشد. اعداد اخيرنشان دهنده تنش جاري شدن ميلمهارها ميباشند (به KSI .م ). به غير از آنكه به روش ديگري معين شده باشد، براي نشان دادن گريد، انتهاي ميلمهار با كُد رنگي مشخص ميشود.
جوشكاري به نوع گريد 36 مجاز بوده و در گريد 55 نيز در صورت تطبيق با مشخصات SI مجاز ميباشد. استفاده از ميلمهارهاي 307A ديگر مجاز نميباشد، حتي با آنكه نوع C آن مطابق مشخصات گريد 36A است. استفاده از ميلمهارهايي كه مطابق ليست مشخصات ميلمهار ASTM و ميلههاي دنده شده در 1999LRFD AISC ليست شدهاند، همچنين نوع فولاد زنگ نزن 304 و 316 مجاز ميباشد.
تعداد ميلمهارهاي لازم بستگي به حداكثر نيروي بركنش روي ستون و مقدار تنش كششي مجاز ميلمهارها دارد، از نيروي دسته اهرمي (Force Prying ( صرفه نظر ميشود. (آنچه كه به عنوان نيروي دسته اهرمي ترجمه شده مطابق شكل تاثير تغيير شكل ورق پاي ستون ميباشد . اگر فرض كنيم دو عدد ميل- مهار داشته باشيم كه بخواهد نيروي كشش T را تحمل كند مقدار نيروي آن در هر كدام از ميلمهارها /2F ميگردد. اما به علت آنكه ممكن اســت صفحه ستون نازك باشد نقطه A و B به پايه اهرم تبديل شده و نيروي درون ميلمهار ازدياد مييابد.

مطاله این بخش از کتاب ساختمان های صنعتی (جلد اول) به همکاران طراح ساختمان توصیه می شود.

برای دانلود این بخش ملزومات اتصال ستون به فونداسیون  کلیک کنید.

AISC

با ما تماس بگیرید و با سوالات و نظرات خود  ما را تشویق کنید

.Contact us and encourage us with your questions and comments

 

جی میل و واتس آپ کرمیت