مشخصات پیچ و مهره اعلاء آمریکا – 2014 RCSC

 

 

تیرجه کرمیت با مهر استاندارد
تیرجه کرمیت با مهر استاندارد

مشخصات پیچ و مهره اعلاء آمریکا – 2014 RCSC

مشخصات پیچ و مهره اعلاء آمریکا – 2014 RCSC یا  آئین نامه شورای تحقیقاتی اتصالات ساختمانی  RCSC است. بزرگترین و معتبرترین در تحقیقات امور مربوط به پیچ ومهره اعلاء و مستقر در آمریکامی باشد. (RCSC Specification for Structural Joints Using High Strength Bolts)  این شورا ابتدا با نام شورای تحقیقاتی  در مورداتصالات پیچ و پرچ  RCRBSJ  در سال 1947 تاسیس شد . سپس در سال 1951 نام کنونی RCSC را برای خود بر گزید. آئین نامه پیچ و مهره اعلاء- RCSC  محصول کار این گمیته است.

مشخصات پیچ و مهره اعلاء آمریکا – 2014 RCSC

 خلاصه ای از مقدمه مشخصات پیچ و مهره اعلاء آمریکا – 2014 RCSC

هدف شورای تحقیقات اتصالات سازه ای (RCSC):
(1)تشویق و پشتیبانی از تحقیقاتی که برای تعیین مناسب بودن ، قدرت و رفتار انواع مختلف اتصالات سازه ای ضروری و ارزشمند تلقی می شود.
(2) برای ارتقاء دانش روش های اقتصادی و کارآمد مربوط به چنین اتصالات سازه ای . و ، (3) تهیه و انتشار مشخصات مربوطه و سایر اسناد که برای دستیابی به هدف آن ضروری است.

مشخصات پیچ و مهره اعلاء آمریکا – 2014 RCSC

اعضا شورا:

اعضاء این شورا متشکل از مهندسین سازه واجد شرایط از مو سسات دانشگاهی و تحقیقاتی است.  همچنین مهندسان طراح حرفه ای و تأمین کنندگان و تولید کنندگان اجزای اتصال دهنده ها . سازندگان و نصب کنندگان و مقامات ذیصلاح تدوین آئین نامه .

مشخصات پیچ و مهره اعلاء آمریکا – 2014 RCSC

هدف:

هدف شورای تحقیقاتی اتصالات سازه ای (RCSC) عبارت است از:
(1) تحریک و حمایت از تحقیقاتی که ممکن است برای تعیین مناسب بودن، استحکام و رفتار انواع مختلف اتصالات ساختاری ضروری و ارزشمند تلقی شود.
(2) ارتقاء دانش شیوه های اقتصادی و کارآمد مربوط به چنین اتصالات ساختاری. و (3) تهیه و انتشار مشخصات مربوط و سایر اسناد و مدارک مورد نیاز برای دستیابی به هدف.

مشخصات پیچ و مهره اعلاء آمریکا – 2014 RCSC

اعضای شورا متشکل از مهندسین سازه واجد شرایط از موسسات دانشگاهی و تحقیقاتی، مهندسان طراح مجرب، تامین کنندگان و تولیدکنندگان بست می باشد.

مشخصات پیچ و مهره اعلاء آمریکا – 2014 RCSC

دست اندر کاران:

مؤلفه ها، سازندگان، راه اندازان و مقامات کدنویسی. اولین مشخصات تایید شده توسط شورا، به نام مشخصات مونتاژ اتصالات ساختاری با استفاده از پیچ و مهره های فولادی با کشش بالا، در ژانویه 1951 منتشر شد. از آن زمان، شورا هفده نسخه متوالی را منتشر کرده است.

مشخصات پیچ و مهره اعلاء آمریکا – 2014 RCSC

هر کدام بود از طریق مشورت و تایید اعضای کامل شورا و بر اساس استفاده موفق گذشته، پیشرفت در وضعیت دانش و تغییرات در عملکرد طراحی مهندسی توسعه یافته است. این نسخه از مشخصات شورا برای اتصالات ساختاری با استفاده از پیچ و مهره های با استحکام بالا، سنت نسخه های قبلی را ادامه می دهد. تغییرات عمده عبارتند از:

مشخصات پیچ و مهره اعلاء آمریکا – 2014 RCSC

اولین مشخصات تصویب شده توسط شورا ، به نام مشخصات مونتاژ اتصالات سازه ای با استفاده از پیچ و مهره های فولادی کششی ، در ژانویه 1951 منتشر شد. از آن زمان به بعد ، هفده نسخه پیاپی توسط شورا منتشر شده است. هر کدام از طریق مشورت و تصویب اعصاء کامل شورا بهبود و توسعه یافته . و بر اساس استفاده موفقیت آمیز گذشته ، پیشرفت در سطح دانش و تغییر در شیوه طراحی مهندسی ایجاد کرده. این نسخه از مشخصات مصوبه شورا برای اتصالات سازه ای با استفاده از آئین نامه پیچ ومهره اعلاء ، روش نسخه های قبلی را ادامه می دهد. تغییرات عمده عبارتند از:……….

مشخصات پیچ و مهره اعلاء آمریکا – 2014 RCSC

بخش از اهداف این کتاب:

The information presented in this publication has been prepared in accordance with recognized engineering principles and is for general information only. While it is believed to be accurate, this information should not be used or relied upon for any specific application without competent professional examination and verification of its accuracy, suitability, and applicability by a licensed professional engineer, designer, or architect.

مشخصات پیچ و مهره اعلاء آمریکا – 2014 RCSC

The publication of the material contained herein is not intended as a representation or warranty on the part of the Research Council on Structural Connections or of any other person named herein, that this information is suitable for any general or particular use or of freedom from infringement of any patent or patents.

مشخصات پیچ و مهره اعلاء آمریکا – 2014 RCSC

Anyone making use of this information assumes all liability arising from such use. Caution must be exercised when relying upon other specifications and codes developed by other bodies and incorporated by reference herein since such material may be modified or amended from time to time subsequent to the printing of this edition. The Institute bears no responsibility for such material other than to refer to it and incorporate it by reference at the time of the initial publication of this edition.

آئین نامه پیچ و مهره اعلاء -rcsc

برای دانلود فایلآئین نامه پیچ و مهره اعلاء -rcsc   specifications-for-structural-joints-using-high-strength-bolts_august-1-2014کلیک کنید.

برای مشاهده مقاله استفاده مجدد از پیچ و مهره اعلاء اینجا کلیک کنید.

ضمنا می توانید با مراجعه به بخش انتشارات شرکت کُرمیت پارس سر فصل های ترجمه  کتاب ارزشمند آئین نامه پیچ ومهره اعلاء را مشاهده فرمائید. اینجا کلیک کنید.

تیرچه کورمیت-شرکت کُرمیت پارس 1

طول نشیمن تیرچه فلزی کرمیت1

دانلود مشخصات ابعادی تیرچه کرومیت1

دانلود کلیه مشخصات ابعادی تیرچه کرمیت1

جداول تیرچه کورمیت برای مهندسین محاسب-کرمیت پارس

با ما تماس بگیرید و با سوالات و نظرات خود  ما را تشویق کنید

.Contact us and encourage us with your questions and comments

 

جی میل و واتس آپ کرمیت