مشخصات طراحی تک نبشی به روش  مقاومت مجاز-کرمیت پارس

 

تیرجه کرمیت با مهر استاندارد
تیرجه کرمیت با مهر استاندارد

مشخصات طراحی تک نبشی به روش مقاومت مجاز-کرمیت پارس

مشخصات طراحی تک نبشی به روش مقاومت مجاز که با هدف ارائه این مشخصات AISC برای تک نبشی هایی است که برای طراحی های روزمره وتکراری ضوابط آیینامه ای را برای دفاترمحاسباتی ارائه نماید.

مشخصات طراحی تک نبشی به روش مقاومت مجاز

این مشخصات وتفسیرمجزا به بررسی اعضاء با تک نبشی به روش مقاومت مجاز پرداخته است . تا راهنمایی لازم رابرای شکل های پیچیده تر سازه ای تحت بارها وشرایط بارگذاری وتکیه گاهی مختلف ارائه کند. ضوابط طراحی ASD برای نبشی های تکی بوسیله گروه همکاری کمیته اعضاءتک نبشی Committee on Single Angle Members تهیه شده است . همکاری :Structural Stability Research Council Task Group برای تهیه وبازبینی وتاییدآن موردقدردانی است . کمیته مشخصات AISC این مشخصات را بازبینی نموده است . دراین کتاب درباره تنش ،کشش ،برش وخمش حول محورهای اصلی ،نبشی بابال های مساوی وبال های غیرمساوی ،تنش ترکیبی سخن رفته ودرنهایت باتفسیر به پایان می رساند

مشخصات طراحی تک نبشی به روش مقاومت مجاز-کرمیت پارس

در مقدمه می خوانیم:

این سند شامل معیارهای طراحی تنش مجاز برای اعضای نورد گرم و تک نبشی با پاهای مساوی ویا نابرابر در کشش ، برش ، فشار ، خمش و تنش های ترکیبی است. همچنین در نظر گرفته شده است که با مشخصات AISC 1989 برای ساختمانهای فلزی سازه ای-طراحی تنش مجاز .. ، سازگار و مکمل باشد . و برخی از معیارهای رایج را برای سهولت مرجع را تکرار می کند. برای اهداف طراحی ؛ چندین ساده سازی و تقریب محافظه کارانه در مفاد مشخصات برای تک نبشی ها ایجاد شده است . که می تواند از طریق تجزیه و تحلیل دقیق تر پیش بینی شود.

مشخصات طراحی تک نبشی به روش مقاومت مجاز-کرمیت پارس

محدودیت ها:

کسانی که از این  روش طراحی تک نبشی به روش بار و مقاومت ضریبدار می‌کنند مسئولیت‌های ناشی بر عهده خودشان است. طراحی برای سازه ها با این هدف که مهندسین  بتوانند از اصول آن در ساختمان استفاده نمایند.

تعداد محدودی از این کتاب در انبار شرکت جهت توزیع رایگان وجود دارد.

برای مشاهده کتاب AISC اینجا کلیک کنید.

مشخصات طراحی تک نبشی به روش مقاومت مجاز

برای دانلود  a360-16w-rev-june-2019 اینجا کلیک کنید.

در مقدمه آئین نامه فوق می خوانیم:

مشخصات ساختمان‌های فولادی سازه‌ای (ANSI/AISC 360)، که از این پس به عنوان این مشخصات نامیده می‌شود، برای طراحی، ساخت و نصب سیستم یا سیستم‌های فولادی سازه‌ای با فولاد سازه‌ای که به صورت ترکیبی با بتن مسلح عمل می‌کنند، در جایی که عناصر فولادی در آن قرار دارند، اعمال می‌شود.

تعریف شده در بخش 2.1 آیین نامه عملکرد استاندارد AISC برای ساختمان ها و پل های فولادی (ANSI/AISC 303)، که از این پس به عنوان آئین نامه عملکرد استاندارد شناخته می شود.
این مشخصات شامل نمادها، واژه نامه، اختصارات، فصول A تا N، و ضمائم 1 تا 8 است.

تفسیر این مشخصات و یادداشت های کاربر که در سراسر آن قرار گرفته اند، بخشی از این مشخصات نیستند. عبارات «مجاز است» و «مجاز هستند» در این سند، مقرراتی را که مطابقت دارند را مشخص می کند با این مشخصات، اما اجباری نیستند

Specification for Allowable Stress Design for Single Angle Members .
Translation by Mohamad Jafar Kormi C . Eng.

با ما تماس بگیرید و با سوالات و نظرات خود ما را تشویق کنید

 Contact us and encourage us with your questions and comments

جی میل و واتس آپ کرمیت