طرح ساختمان کوتاه و میان مرتبه فولادی

 

تیرجه کرمیت با مهر استاندارد
تیرجه کرمیت با مهر استاندارد
طرح ساختمان کوتاه و میان مرتبه فولادی
طرح ساختمان کوتاه و میان مرتبه فولادی

طرح ساختمان کوتاه و میان مرتبه فولادی

طرح ساختمان کوتاه و میان مرتبه فولادی بخشی از راهنما های طراحی انجمن AISC a360-16w-rev-june-2019می باشد.

در بخش اول این کتاب در رابطه با قوانین پایه ای طراحی اقتصادی ، تعین میزان بار زنده و انتخاب طول دهانه ، ملاحظات سرویس دهی ،انواع سیستم های سقف، سیستم سقف های با تیرچه های با جان باز و سیستم تیرچه های مختلط و ارتعاشات کف، طراحی برای بار باد،.

همچنین مقادیر مجاز جابجائی افقی سقف،طراحی قاب های با باد بندی و بدون بادبندی و قاب های ویژه مقاوم در برابر باد و در پایان با چند مثال کاربردی طراحی از جمله: 1-طراحی تیر مرکب به روش بار و مقاومت ضریبدار (LRFD) .2-کنترل خیز دراز مدت تیر مرکب (کنترل خزش) .3- بهینه سازی قاب بادبندی  K و 4- طراحی قاب بادبندی نشده ودر نهایت طراحی نهائی ستون به پایان می رسد.

در مقدمه کتاب طرح ساختمان کوتاه و میان مرتبه فولادی-کرمیت پارس

آمده :

قوانین  پایه ای طراحی اقتصادی:

در این بخش به چند اصل مرتبط با طراحی اقتصادی که بایستی در مفاهیم فاز طراحی هر پروژه رعایت شود اشاره می گردد . در عین حال ملاحظات بسیاری دیگری وجود دارد .اما نظرات زیر ساده بوده و می‌تواند به یک طراحی مناسب اقتصادی کمک نماید.

هزینه تمام شده  تیرچه و یا تیر اصلی سازه شامل هزینه فولاد، هزینه ساخت و اجرا میباشد . اصولاً هزینه ساخت و نصب یک تک تیر سنگین و سبک فرقی نمی‌کند.  صرفه‌جویی واقعی در بین انتخاب یک تیر سبک و سنگین هزینه مواد نورد شده می باشد.

بنابر این به منظور کاهش این هزینه ها بایستی تیرها تا حدی که در عمل سقف مشکلی ایجاد نگردد. به علت کم کردن تعداد تیرهایی که باید ساخته و نصب شوند در فاصله بیشتری قرار گیرد .

هزینه اجرای اتصالات گیردار درساختمان های کوتاه و میان مرتبه

هزینه اجرای اتصالات گیردار و اتصالات ویژه بادبندها زیاد است. بنابراین تا حد ممکن بایستی تعداد این نوع اتصالات را در پروژه کاهش داد. این بدان معنی است که تعداد این گونه اتصالات را به حداقل رسانید . در صورتی که امکان داشته باشد از قابهای خمشی محیطی به‌منظور تحمل بارهای باد(جانبی.م) استفاده گردد . مقاطع عمیق تر اقتصادی تر بوده و ممکن است برای کاهش تعداد اتصالات ممان گیر به کار رود.

طرح ساختمان کوتاه و میان مرتبه فولادی-فولاد اعلا

به صورت مناسب در تیرها و ستونها از فولاد پر مقاومت ksi F 36 = استفاده شود. علت این پیشنهاد صرفه جویی اقتصادي 25 درصدي y نرمه ksi F در تیرها و 10 الی 15 درصدي در ستونها، بسته به طول آنها میباشد.  این مورد 2 مخصوصاً براي ستونها و بادبندها، حائز اهمیت است و در صورتیکه لاغري قطعات نزدیک و زیادتر از این حد باشد استفاده از فولاد اعلاء مزیتی را بدست نمیدهد. )  حدود لرزش براي دو تیر فوق قابل مقایسه میباشد.

طرح ساختمان کوتاه و میان مرتبه فولادی-لرزش

میرایی بحرانی مورد نیاز با استفاده از ضوابط Murray براي تیر 44×21 W و 26x16W با دهانه 30 فوت و فاصله 10 فوت مرکز به مرکز و psf 10 بار زنده به ترتیب 4 و 46 .3 است. البته بایستی به این نکته اشاره نمود که در برخی موارد استفاده از فولاد پر مقاومت نامناسب میباشد.

AISC را در ببینید.

مترجم : مهندس محمد جعفر کُرمی .

چاپ: انتشارات کُرمیت پارس

برای دانلود فایل  کامل  جزوه ساختمان های کوتاه و میان مرتبه فولادی   اینجاطراحی ساختمان های کوتاه و میان مرتبه فولادی-AISCکلیک کنید.

گالری تصاویر- شرکت کرمیت پارس

برای ارسال نظریات و سوالات خود با ما در Kormitpars@gmail.com و یا واتس آپ با شماره  9123454604 98+تماس بگیرید.

To send your comments and questions, contact us at Kormitpars@gmail.com or WhatsApp at +98 912345460

با ما تماس بگیرید و با سوالات و نظرات خود  ما را خوشحال نمائید اعلام نمائید.

.Contact us and encourage us with your questions and comments

جی میل و واتس آپ کرمیت