سازه نیمه پیش ساخته-سریع مستحکم ارزان

سازه نیمه پیش ساخته-سریع مستحکم ارزان

سازه نیمه پیش ساخته-سریع مستحکم ارزان برای تمام عمر -کتابخانه دبستان سورداغال واقع در لوتک از توابع منطقه هامون استان سیستان قرار دارد.این کتابخانه دارای 32= 8*4 مترمربع زیر بنا و2.5 متر ارتفاع می باشد. برای ساخت این کتابخانه از روشی سریع،ارزان وایمن درمقابل زلزله ، حریق و تبادل حرارت که در زلزله کرمانشاه و سپس در روستا و شهرهای دیگر بکار رفته بود استفاده شد.

این ساختمان بعلت استفاده از 8 سانتیمتر پلی استایرن در ریواره ها ، عایق حرارتی خوبی دارد.زمان شروع بهره برداری بسیار کوتاه بوده و برای ساختمان های بعد از سوانح طبیعی کاملا مناسب است.

سازه نیمه پیش ساخته-سریع مستحکم ارزان-برای تمام عمر برخوردار است .

این سازه در پنج روز بر روی فونداسیون نصب و در حالت استفاده فوری قرار گرفت. به علت نوع استفاده، بعدا سطوح با گچ و سیمان سفید پوشانید شد. توالی عملیات ساختمانی در روزهای مختلف در ویدیوی به دنبال آورده شده است.

سازه نیمه پیش ساخته-سریع مستحکم ارزان

Surdaghal primary school library is located in Lotek, Hamon district of Sistan province, Iran .This library has 32 (8 x 4) square meters area and 2.5 meters height For the construction of this library, a fast, inexpensive and resistant method against earthquake, fire and heat exchange has been used. This method was also applied in the Kermanshah earthquake and then in other villages and cities This structure was installed on the foundation in five days and was put into immediate use. Due to the type of use, later the surfaces were finished with plaster and white cement The sequence of construction operations on different days is given in the following  video

برای مشاهده ویدیو این سازه به آدرس https://www.aparat.com/v/FYVk1 مراجعه فرمائید.

Visit this video here https://www.aparat.com/v/FYVk1.

ساختمان کلبه را ببینید