رفتار با انعطاف پذیری بالا در قاب مقاوم

تیرجه کرمیت با مهر استاندارد

تیرجه کرمیت با مهر استاندارد

رفتار با انعطاف پذیری بالا در قاب مقاوم :

رفتار با انعطاف پذیری بالا در قاب مقاوم خمشی نام مقاله زیر است که از دکتر مارکار گریگوریان و سرکارخانم مهندس کمیزی می باشد که شرکت کُرمیت پارس به شما تقدیم می کند.

رفتار با انعطاف پذیری بالا در قاب های مقاوم خمشی:

رفتار با انعطاف پذیری بالا در قاب مقاوم
رفتار با انعطاف پذیری بالا در قاب مقاوم

رفتار با انعطاف پذیری بالا در قاب مقاوم:

چکيده‌:

با توجه به تجربه خسارات شديد درطي زمين لرزه‌هاي گذشته، استفاده از رفتار سازه با انعطاف پذیری بالا مطرح می شود.  هدف کاهش خسارات جاني و مالي در زمان رخداد زمين لرزه هاي شديد  است. يکي ازاساسي ترين موضوعات در طراحي لرزه اي، جلوگيري ازفروريزش سازه است. سپس فراهم کردن امکان استفاده مجدد از آن مطرح مي باشد.

رفتار با انعطاف پذیری بالا در قاب مقاوم:

سيستم هاي متداول مقاوم در تحمل بار‌جانبي، انرژي لرزه اي واردشده به سازه را با رفتار غيرالاستيک المان هاي سازه جذب می کنند. این فرایند سبب ایجاد آسیب ماندگار در بدنه‌ای اصلی سازه می شود.

 

وجود اين آسيب ها در بدنه‌ی اصلي سازه، امکان استفاده مجدد ازسازه را دشوار و يا  غيرممکن مي سازد. در اين راستا به منظور حذف آسیب های ماندگار، سازه هاي دوام پذیر لرزه‌ای برای اولین بار توسط پروفسور مارکار گریگوریان و همکار ، درسازه  قاب مقاوم خمشی توسعه یافته اند.

از مشخصه‌هاي اصلي اينگونه از سازه‌ها، بکارگیری جزئيات اجرايي جدید در قسمت های مختلف سازه می باشد. مقصود از بکارگیری اینگونه از جزئيات، کنترل هدفمند بر پاسخ‌های سازه و همچنین مرکزگرایی فیزیکی است.  تعمیرپذیری در مجموعه کل یک سیستم سازه‌ای شامل اجزای لرزه بر و غیر لرزه نیز مد نظر می باشد. 

این مقاله نتیجه سال ها تحقیق دکتر مارکار گریگوریان در مورد رفتار زلزله با سازه مقاوم خمشی  توسعه یافته اند. است .این مقاله در همکاری با خانم مهندس مژگان کمیزی تهیه شده است.

استاد گریگوریان بنیان گذار بخش سازه دانشگاه شریف است. مقالات متعدد او در مورد طراحی پلاستیک در سازه ها ، مخصوصا سازه های تیرهای متقاطع و رفتار خرابی صلیبی دارد.

رفتار با انعطاف پذیری بالا در قاب مقاوم:

 The need for resilient or sustainable seismic design is at the forefront of structural engineering challenges worldwide.
Sustainable seismic design is a relatively new concept that is rapidly gaining interest and hints at the arrival of the next
generation earthquake engineering practice. In the present context ‘sustainable seismic’ refers to structural operability
with a view to post-earthquake realignment and repairs.

Experience has shown that it is cost inhibitive to elevate the
status of conventional earthquake-resistant structures to seismic sustainability by means of traditional methods of design
and construction.

This paper introduces two simple analytic concepts, performance control and design led analysis, that
lead to the development of sustainable seismic designs for purpose-specific archetypes. Seismic energy control, global
stiffness reduction and restoring force adjustment are introduced as relatively simple methodologies that help achieve
efficient post-earthquake realignment and repairs.

Combinations of structures of uniform response and rigid rocking
cores are used as ideal models for sustainable seismic design. Three simple technologies, the replaceable energy
dissipating moment connection, the energy-dissipating grade beams and the hybrid rocking–stepping core, are also
introduced. Several parametric examples are provided to demonstrate the applications of the proposed methodologies.

           در مقاله می خوانیم:

چندین تفاوت اساسی بین مفهومی وجود دارد. ایده ها، اهداف، ویژگی ها، تجزیه و تحلیل و شیوه های پاسخ سیستم های متعارف و پایدار مقاوم در برابر زلزله به طور معمول، زلزله به عنوان یک رویداد طبیعی با اثرات مخرب بر ساختمان ها در نظر گرفته می شود.

در طراحی SS بخشی از انرژی لرزه ای، به شکل کرنش های الاستیک، برای کمک به انجام PERR مهار می شود. روش‌های معاصر تجزیه و تحلیل و طراحی برای سیستم‌های مقاوم در برابر زلزله مبتنی بر منحنی‌های فشار آور ساده، تخمین آسیب و این باور که سختی و تغییر شکل‌های تسلیم به استحکام بستگی دارد (پریستلی و کوالسکی، 2000) است. در مقابل، طراحی SS مبتنی بر قابلیت تعمیر آسیب لرزه ای و درک این است که سفتی و تغییر شکل تسلیم می تواند مستقل از مقاومت باشد.

برای مطالعه اصل مقاله اینجا کلیک کنید.

AISC را مطاله فرمائید.

.با ما تماس بگیرید و با سوالات و نظرات خود ما را تشویق کنید

Contact us and encourage us with your questions and comments

 

جی میل و واتس آپ کرمیت