جوابگوئی مسائل مهندسی فولاد و ساختمان

 

تیرجه کرمیت با مهر استاندارد
تیرجه کرمیت با مهر استاندارد

جوابگوئی مسائل مهندسی فولاد و ساختمان

جوابگوئی مسائل مهندسی فولاد و ساختمان -شرکت کرمیت پارس A-Guide-to-Engineering-and-Quality-Criteria-for-Steel-Structures یکی از گزینه های لازم مهندسی ساختمان برای حل مشکلات سازه ای در گستره طراحی تا اجرا است. اگرچه امروز در صنعت سازه ایران  همه نکات به نرم افزارهای کامپیوتری سپرده می شود. اما شرکت کُرمیت پارس  بهره برداری ازاین کتاب ارزشمند درمورد   سوالات معمول مهندس سازه را توصیه می نماید. بخش ششم آن در مورد پیچ ومهره اعلاء است. در ارزشمندی این کتاب هرچه گفته شود کم است. شرکت کُرمیت پارس  کتاب این کتاب جهت بهره برداری بهتر، را به دوبخش اول و دوم تقسیم کرده است. امید است مورد استفاده دانش پژوهان قرار گیرد.

جوابگوئی مسائل مهندسی فولاد و ساختمان -شرکت کرمیت پارس

بخشی از مقدمه کتاب:

جوابگوئی مسائل مهندسی فولاد و ساختمان اطلاعات موجود در معیارهای کیفیت و استانداردهای بازرسی مندرج در (AISC ، 1988) را توسط کمیته متشکله خود بازبینی کرده . کتابچه های راهنما ، کتاب های درسی و آئین نامه های AISC را به عنوان مرجع کلی ساخت و طراحی جایگزین و گسترش داده و به روز کرده .

جوابگوئی مسائل مهندسی فولاد و ساختمان -شرکت کرمیت پارس

البته هدف این نیست که مانع استفاده از سایر رویه های منطقی یا گزینه های دیگر شود. این مرجع برای موارد زیر تهیه شده است: (1) آشنا سازی مهندسان ، معماران ، سازندگان ، بازرسان و مالکان با تکنیک ها و رواداری های استاندارد ساخت و نصب فولاد . تحت تاثیر اقتصادی شرایط خاص کار.

جوابگوئی مسائل مهندسی فولاد و ساختمان -شرکت کرمیت پارس

ارائه راهنمائی مهندسی:

ارائه راهنمایی مهندسی در پاسخ به سوالات رایج در طراحی و ساخت سازه فولادی . برخی از مشکلات رایج و تعارضات تفسیر استانداردها شامل رواداری های ساخت و رویه ها بحث شده است . توصیه AISC برای توضیح و وضوح آن ها ارائه شده است. چنین توصیه هایی باید همراه با مشخصات وآئین نامه های موجود برای پیشبرد اهداف دستیابی به سازه های فولادی ایمن ، اقتصادی و قابل استفاده بکار رود . در حالی که برخی از توصیه ها راهنمایی مفیدی ارائه می دهند ، اما ممکن است براساس الزامات آئین نامه نباشد.

جوابگوئی مسائل مهندسی فولاد و ساختمان -شرکت کرمیت پارس

طیف گسترده ای از اطلاعات منابع در نوشتار   وجود دارد. مشخصات و آئین نامه هایی مانند مشخصات LRFD AISC load-and-resistance-factor-design-specification-for-structural-steel-buildings (1)برای ساختمان های فلزی وآئین نامه روش استاندارد برای ساختمانهای فلزی و پل ها یک پایه عملی برای مهندسی واستانداردهای کیفیت است. سایر سازمان ها نیز مشخصات مربوط به محصولات مرتبط با فولاد را ارائه می دهند. انجمن جوشکاری آمریکا (AWS). شورای تحقیق در مورد اتصالات سازه ای (RCSC) . انجمن آمریکایی آزمایش و مواد (ASTM) . شورای رنگ برای سازه های فولادی (SSPC) و انجمن حمل و نقل ایالتی آمریکا (AASHTO).

در مقاله استفاده مجدد از پیجچ و مهره اعلاء ، تهیه شده توسط شرکت کرمیت پارس می خوانیم:

استفاده مجدد از پیچ و مهره اعلاء:

بررسی :

حال این پیچ و مهره اعلاء را باز می کنیم . و سوال این است که آیا دوباره این پیچ در بستن و کشیدن بعدی جوابگو خواهد بود یا خیر ؟

جواب این سوال دو بخش دارد. اول : مقاومت لازم برای تحت تنش لازم قرار گرفتن بعدی. دوم: از نظر بسته شدن فیزیکی دچار مشکل نباشد .

اول: در مرجع 2 بند 8-6 و ترجمه آن (مرجع 4) نحوه رفتاری از نظر مقاومتی این پیچ تا زمانیکه به منطقه کوتاه خرابی(Fail)    وارد نشده مقاومت خود را در استفاده های بعدی از دست نمی دهد . همانطوریکه در شکل دیده می شود خط جاری شدن شبه افقی که تمایلی به سمت بالا نیز هنوز نشان می دهد که فاصله زیادی تا نقطه خرابی وجود دارد .

اما از نظر شکلی و بسته شدن فیزیکی ، چون جاری شدن ها اصولا” در بخش ریشه پیچ صورت می گیرد ، نتیجتا”   روی فاصله نوک دندها از یکدیگر تأثیر گذاشته و آنها را از هم دور می کند. این اتفاق در داخل مهره نیز خیلی کمتر و در بیرون مهره ونزدیک آن درطول دنده های درون طول گیره پیچ بسیار بیشتر اتفاق می افتد .

جوابگوئی مسائل مهندسی فولاد و ساختمان -شرکت کرمیت پارس

با مراجعه به فهرست  برای دانلود بخش اول جوابگوئی مسائل مهندسی فولادو ساختمان   راهنمای مهندسی فولاد_-بخش اولکلیک و برای دانلود بخش دوم راهنمای مهندسی فولاد -بخش دوم کلیک کنید.

AISC

.با ما تماس بگیرید و با سوالات و نظرات خود ما را تشویق کنید

 Contact us and encourage us with your questions and comments

جی میل و واتس آپ کرمیت