تاریخچه سیستم سقف سازی در ایران

 

تیرجه کرمیت با مهر استاندارد
تیرجه کرمیت با مهر استاندارد

تیرچه کرومیت

-تاریخچه سیستم سقف در ایران-سقف کرمیت -تیرچه کرمیت- طاق ضربی

تاریخچه سیستم سقف سازی در ایران

تاریخچه سیستم سقف سازی در ایران زمانیکه در مورد تاریخچه سیستم سقف سازی در محفل قدیمی هاکه در صنعت ساختمان کار کرده اندصحبت می شود طبعا از طاق ضربی و محاسن و معایب آن بحث می رود. طاق ضربی میراثی از نیاکان بشریت بود که به دست معماران ایرانی در گنبدها به هنر تبدیل شده بود و از سواد دور شهر باعظمت تمام به طاق آسمان طعنه می زد و نزدیکی به مدنیت را بشارت می داد

تاریخچه سیستم سقف سازی در ایران- مسجد آقا بزرگ کاشان

تاریخچه سیستم سقف سازی در ایران

طاق ضربی:

طاق ضربی میراثی از نیاکان بشریت بود که به دست معماران ایرانی در گنبدها به هنر تبدیل شده بود و از سواد دور شهر باعظمت تمام به طاق آسمان طعنه می زد و نزدیکی به مدنیت را بشارت می داد بنایان یا معماران در کلام امروز مفهومی رنگ باخته از گذشته را با خود دارد. در آن دوران این صنف از احترامی خاص برخوردار بودند. افرادی چون شیخ بهائی یا خیام و… شاخصان این گروه بی نامند که نمی خواستند و اصرار داشتند نامی از خود باقی نگذارند. چراکه این را فنا فی الئه خود می دانستند و نام باقی را فقط شایسته  او می دیدندو ساختن و خلق کردن را فقط زیبنده او می دانستند.

تاریخچه سیستم سقف سازی در ایران

انتقال علم:

اگرچه علم و یافته های خود از دیگران مخفی می ساختندو فقط به فرزندان یاشاگردان مورد علاقه خود آن را منتقل می کردند. بدین صورت علم خود را مکتوب نمی کردند. رازهای بسیاری در سینه آن ها باقی ماندو هیچ به مانرسید. نگاهی به آثارشان نشان می دهد که علاوه بر دانش فنی و شناختی از فیزیک مصالح ،برداشت و باورهای انسانی و عرفانی خود از دنیای اطراف را با استفاده از مصالح و ابزار محدودی که داشته اند به نمایش می گذاشتند. با پاگذاشتن به دنیای مدرنیته ما شیفتگان  خود باختیم و نپرسیدیم  و آن ها نیز نگفتند .

دنیای رمز وراز آلود خود در چای خانه هائی که شب ها  با دق الباب های ویژه در آن گشوده می شدو با کلمات رمز گذاری شده  مخصوص بنایان مکالمات صورت می گرفت ، برای همیشه بسته شد.

تاریخچه سیستم سقف سازی در ایران

تکامل:

 طبعا از طاق ضربی و محاسن و معایب آن صحبت بود. طاق ضربی میراثی از نیاکان بشریت بود که به دست معماران ایرانی در گنبدها به هنر تبدیل شده بود و از سواد دور شهر باعظمت تمام به طاق آسمان طعنه می زد و نزدیکی به مدنیت را بشارت می داد .معماران با کم کردن ارتفاع قوس و بزرگ نمودن دهانه آن توانستند سقف های منازل را پوشش دهند. تا این نقطه از مقاومت فشاری مصالح بهره گرفته می شد و برای عناصر کششی  و به صورت محدود خمشی ،فقط امکان استفاده از چوب فراهم بود.

تاریخچه سیستم سقف سازی در ایران

صنعت در سقف سازی:

با ورود تیرآهن در صنعت سقف ،باربری خمشی به آن سپرده شدو قوس ها بلند تبدیل به پرکننده ای در بین آن ها شد. دهانه و ارتفاع قوس ها کوچک شد . اگرچه این یک پیروزی برای علم در خدمی مدنیت بود ولی پایان بخش عصری از هنر معماری شد. شاید بتوان گفت که این زمان پایانی بود بر عصر طلائی معماران بزرگ در بنا خانه ها و ظهور مهنسین معمار و مهندسین شاختمان..

معماران با کم کردن ارتفاع قوس و بزرگ نمودن دهانه آن توانستند سقف های منازل را پوشش دهند. تا این نقطه از مقاومت فشاری مصالح بهره گرفته می شد و برای عناصر کششی  و به صورت محدود خمشی ،فقط امکان استفاده از چوب فراهم بود.

با ورود تیرآهن در صنعت سقف ،باربری خمشی به آن سپرده شدو قوس ها بلند تبدیل به پرکننده ای در بین آن ها شد. دهانه و ارتفاع قوس ها کوچک شد . اگرچه این یک پیروزی برای علم در خدمی مدنیت بود ولی پایان بخش عصری از هنر معماری شد. شاید بتوان گفت که این زمان پایانی بود بر عصر طلائی معماران بزرگ در بنا خانه ها و ظهور مهنسین معمار و مهندسین شاختمان.

 

تاریخچه سقف در ایران

تاریخچه سیستم سقف سازی در ایران- طاق ضربی

جابگیری طاق ضربی در بین تیر آهن برای اجرای سقف نیاز روز بود ،اما در مقابل زلزله انسجام و یکپارچگی (Integrity)لازم سقف در سازه را فراهم نمی کرد(َa360-16w-rev-june-2019          ACI بخش 9.8.1.6). در ضمن بعلت ارتفاع کم تیر آهن،که باید با ضخامت و قوس طاق ضربی تناسب داشت، ممان اینرسی پائین باعث لرزش سقف بود.

تاریخچه سیستم سقف سازی در ایران

تکامل:

سقف کرمیت به همراه تیرچه کُرمیت ابتدا با طاق ضربی و سپس با بلوک سیمانی ، پلی استایرن و قالب فلزی قابل برداشت، چهل ساله شد. اکنون این سقف دارای آئین نامه از سازمان مدیریت و استاندارد ملی است. انواع شیوه اجرا های مختلف سقف در اینجا نمایش داده می شود.در انتهای اجرای سقف کرمیت را با طاق ضربی تا قالب قابل برداشت فلزی و پلاستیکی و اجرای دهانه 12 متری را  دراین  ودیو  مشاهده بفرمائید

با ما تماس بگیرید و با سوالات و نظرات خود  ما را تشویق کنید

.Contact us and encourage us with your questions and comments

 

جی میل و واتس آپ کرمیت