اتصال تیرچه کُرمیت به پل قاب ویژه

 

تیرجه کرمیت با مهر استاندارد
تیرجه کرمیت با مهر استاندارد

اتصال تیرچه کُرمیت به پل قاب ویژه

اتصال تیرچه کُرمیت به پل قاب ویژه براساس بند 10-3-4-3 مبحث دهم مقررات ملی ساختمان صورت می گیرد. در در ناحیه بحرانی تیر قاب ویژه که از بر ستون شروع و تا حدود 1.5 برابر کل ارتفاع پل ادامه می یابد، نمی توان از جوشکاری برای اتصال تیرچه به پل استفاده نمود. بنا براین برای اتصال تیرچه کُرمیت به پل قاب ویژه  ازاتصالات مطابق ودیو زیر برای اجرای تیرچه کُرمیت در این ناحیه پیشنهاد می گردد.

در استفاده از دستور های این بخش مقررات ملی باید به محدودیت های مربوط هم توجه داشت. مخصوصا یکپارچگی سقف و سازه (Integrity) منعکس در آئیننامه ACI -318_2019  .

اتصال تیرچه کُرمیت به پل قاب ویژه

پل قاب ویژه -شکل پذیری:

ابتدا شرح مختصری در مورد شکل پذیری باید داده شود. یک درخت جوان در هنگام باد (نیروی جانبی) خم می شود. تا زمانیکه نیروی جانبی وارده از حدی تجاوز نکرده ، با  شکل پذیری های درونی بین الیافی ،جذب انرژی می نماید. این درخت یک سازه است.در سازه ساختمان نیز می توان با قبول تغییر شکل های افقی محدود این جذب انرژی زلزله را به صورت جذب انرژی داخلی  انجام داد و از خرابی ساختمان جلوگیری کرد. معمولا اتصالات سازه به صورت صلب می باشند، پس باید با تغییر شکل هائی به صورت دورانی در مقطع قطعات متصل جذب انرژی صورت گیرد. اتصال تیرچه کُرمیت به قاب ویژه باید با تمهیرات آمدره در ودیو صورت گیرد.

برای اطلاعات بیشتر به مقاله “رفتار با انعطاف پذیری بالا در قاب مقاوم خمشی “ کاری از استاد مارکار گریگوریان و همکار مراجعه فرمایید.

اکنون به انعکاس بخشی از مبحث دهم مقررات ملی چاپ 1387 در این مورد می پردازیم.

تعیین محل تشکیل مفصل پلاستیک در پای ستون-الصال تیرچه کُرمیت به قاب ویژه

تعیین محل تشکیل مفصل پلاستیک در پای ستون

اتصال تیرچه کُرمیت به پل قاب ویژه

” 1-4-3-10 شکل پذیری

سازه های باربر لرزه ای بسته به آن که چه اندازه بتوانند در مقاطع خاصی از خود تغغیر شکل های فرا ارتجاعی را پذیرا باشندو این خاصیت را در بار گذاری های رفت و برگشتی حفظ کرده و با کاهش مقاومت و سختی قابل ملاحظه ای روبرو نشوند،شکل پذیر تلقی می گردند.سازه های با شکل پذیری بیشتر می توانند با مقاومت نسبی کمتری نیروی جانبی زلزله را تحمل نماید.

اتصال تیرچه کُرمیت به پل قاب ویژه

شکل پذیری سازه معمولا با ظرفیت دورانی که در گره های خود می توانند تجهیز کنند سنجیده می شود.دوران یک گره با نسبت تغییر مکان نسبی طیقه فوقانی آن گره به ارتفاع طبقه تعریف می شود.در این مبحث سه حد شکل پذیری برای سازه های فولادی در نظر گرفته شده و ظوابط خاص طراحی هر یک از آن ها ارائه شده است. این سه حد شکل پذیری همراه با ظرفیت شکل پذیری که از آن ها انتظار می رود ، به قرار زیرند:

الف: حد شکل پذیری زیاد یا  شکل پذیری ویژه

در این حد شکل پذیری ،ظرفیت دورانی مورد انتظار در گره های اتصال زیاد است . و بخش قابل ملاحظه ای از آن فرا ارتجاعی است.در قاب خمشی مشمول این رده میزان دوران به حدی است که دوران نظییر تغییر مکان نسبی طبقه به 0.04 رادیان برسدکه حدود 0.03 رادیان آن فرا ارتجاعی است. ”

اتصال تیرچه کُرمیت به پل قاب ویژه مطابق آنچه در ودیو زیر آمده صورت می گیرد. باید ضوابط ACI 318-14  در بخش 9.8.1.6 و 8.8.16 نیز ر آن دیده شود.

برای دیدن ودیو کلبه اینجا ببینید.

‏ برای دریافت فایل رایگان ساخت و بر پائی این سازه به حساب کاربریkormitpars@gmail.com ‎
‎ ‎‏ ایمیل بفرستید.‏
ویا برای کسب اطلاعات یبیشتر یا با شماره های‎ ‎‏ ‏‎ (021)88057522-24‎‏ تماس حاصل بفرمائید

AISC

با ما تماس بگیرید و با سوالات و نظرات خود ما را تشویق کنید

 Contact us and encourage us with your questions and comments

 

جی میل و واتس آپ کرمیت