آئین نامه بتن آمریکا- 2019 ACI

 

# تیرچه کرمیت با مهر استاندارد ،# سقف کرمیت با مهر استاندارد، # تیرچه کرمیت  ،# تیرچه کرومیت ، # تیرچه کورمیت ، # سقف کرمیت  ، # سقف کورمیت  آ# تیرچه فلزی  ،# تیرچه فولادی ، # خرپای فولادی، # پرلین سقفی

تیرجه کرمیت با مهر استاندارد
تیرجه کرمیت با مهر استاندارد

 

آئین نامه بتن آمریکا 2019-ACI 

آئین نامه بتن آمریکا 2019-ACI 

آئین نامه بتن آمریکا 2019-ACI

آئین نامه بتن آمریکا 2019-ACI مرهون زحمات مهندسین ساختمان و شیمی ساختمان است. این آئین نامه پایه بوجود آمدن آئین نامه های مختلفی گردیده است.

The technical committees responsible for ACI committee reports and standards strive to avoid ambiguities, omissions, and errors in these documents. In spite of these efforts, the users of ACI documents occasionally find information or requirements that may be subject to more than one interpretation or may be incomplete or incorrect. Users who have suggestions for the improvement of ACI documents are requested to contact ACI via the errata website at http://concrete.org/Publications/ DocumentErrata.aspx.

آئین نامه بتن آمریکا 2019-ACI

Proper use of this document includes periodically checking for errata for the most up-to-date revisions. ACI committee documents are intended for the use of individuals who are competent to evaluate the significance and limitations of its content and recommendations and who will accept responsibility for the application of the material it contains.

آئین نامه بتن آمریکا 2019-ACI

Individuals who use this publication in any way assume all risk and accept total responsibility for the application and use of this information. All information in this publication is provided “as is” without warranty of any kind, either express or implied, including but not limited to, the implied warranties of merchantability, fitness for a particular purpose or non-infringement.

ACI and its members disclaim liability for damages of any kind, including any special, indirect, incidental, or consequential damages, including without limitation, lost

revenues or lost profits, which may result from the use of this publication.

آئین نامه بتن آمریکا 2019-ACI

The Code is intended to cover all buildings of the usual types, both large and small. Requirements more stringent than the Code provisions may be desirable for unusual construction. The Code and Commentary cannot replace sound engineering knowledge, experience, and judgment.
A building code states only the minimum requirements necessary to provide for public health and safety. The Code is based on this principle. For any structure, the owner or the licensed design professional may require the quality of materials and construction to be higher than the minimum requirements necessary to protect the public as stated in the Code. However, lower standards are not permitted.

آئین نامه بتن آمریکا 2019-ACI

کمیته های فنی مسئول گزارشات و استانداردهای کمیته ACI تلاش می کنند تا از ابهامات، حذفیات و اشتباهات در این اسناد جلوگیری کنند. با وجود این تلاش‌ها، کاربران اسناد ACI گهگاه اطلاعات یا الزاماتی را پیدا می‌کنند که ممکن است بیش از یک تفسیر داشته باشد یا ناقص یا نادرست باشد. از کاربرانی که پیشنهاداتی برای بهبود اسناد ACI دارند، درخواست می شود از طریق وب سایت errata به آدرس http://concrete.org/Publications/ DocumentErrata.aspx با ACI تماس بگیرند.

آئین نامه بتن آمریکا 2019-ACI

استفاده صحیح از این سند شامل بررسی دوره ای برای اشتباهات برای به روزترین ویرایش ها می شود. اسناد کمیته ACI برای استفاده افرادی در نظر گرفته شده است که صلاحیت ارزیابی اهمیت و محدودیت های محتوا و توصیه های آن را دارند و مسئولیت استفاده از مطالب موجود در آن را می پذیرند.

افرادی که به هر نحوی از این نشریه استفاده می کنند، تمام خطرات را به عهده می گیرند و مسئولیت کامل استفاده و استفاده از این اطلاعات را می پذیرند. تمام اطلاعات موجود در این نشریه «همانطور که هست» بدون ضمانت از هر نوع، اعم از صریح یا ضمنی، شامل اما نه محدود به، ضمانت‌های ضمنی تجارت، تناسب برای یک هدف خاص یا عدم نقض ارائه شده است.

 

آئین نامه بتن آمریکا 2019-ACI

برای دانلود آئین نامهACI -318_2019 اینجا کلیک کنید.

مراجعه به سایت ACI:

aci.org

به جامعه بتن آمریکا ACI برای مطالعه بیشتر مراجعه کنید.