نصب اتصالات پیچ ومهره با آچار تنظیم- Calibrated Wrench-کُرمیت پارس

 

 

تیرجه کرمیت با مهر استاندارد
تیرجه کرمیت با مهر استاندارد

 

نصب اتصالات پیچ ومهره با آچار تنظیم- Calibrated Wrench- کُرمیت پارس

نصب اتصالات پیچ ومهره با آچار تنظیم هم اکنون در ایران برای نصب سازه ها با پیچ ومهره در حال توسعه است. استفاده از آچار تنظیم یکی از روش های ساده و در عین حال سهل وممتنع می باشد.در این ویدیو مختصری از باید ها و نباید ها آمده . شرکت کُرمیت پارس افتخار دارد  راهنمای شماره 17 آئینامه AISC با  ترجمه نموده. اضا فه نمودن توضیحات و حل مثال های متعدد توسط مترجم ، گام موثری در ارائه اطلاعات فنی و اجرائی پیچ و مهره نموده.

نصب اتصالات پیچ و مهره با آچار تنظیم- Calibrated Wrench

تئوری:

آنالیزهای تئوری نشان می­دهد که رابطه مستقیمی بین پیچش در یک پیچ و پیش­ تنیدگی در آن وجود دارد . بنابراین بسیار آسان بنظر می­رسد که به صورتی موفقیت ­­آمیز پیچ را با مقدار معینی پیچش به پیش­ تنیدگی مورد لزوم برسانیم. اما رابطه بین پیچش و پیش ­تنیدگی بسیار پیچیده است .

نصب اتصالات پیچ ومهره با آچار تنظیم- Calibrated Wrench

فاکتورها:

فاکتورهایی مانند گام دنده ­ها، زاویه گام دنده­ ها و سایر شکل ­های هندسی پیچ و مهره و اصطکاک بین پیچ و مهره ( مثلاً زنگ ­زدگی. ) و یا سایر اعضاء اتصال در این رابطه وارد می­شوند. بعنوان یک نتیجه، پذیرفته شده است که رابطه پیچش در مقابل پیش ­تنیدگی، غیر قابل اعتماد است .

نصب اتصالات پیچ ومهره با آچار تنظیم- Calibrated Wrench

نصب:

در مشخصات RCSC این موضوع را روشن می­سازد که: ” این مشخصات نتوانست به استانداردی دسترسی یابد که با جداول و یا فرمول رابطه بین مقدار پیچش و پیش تنیدگی را معین سازد.”. قاعده های برای این روش نصب وجود دارد و عبارتست از تعیین(عملی) رابطه مقدار پیچش و نتیجه آن در پیش تنیدگی، تا بتوان آن­را بعنوان یک روش نصب قابل قبول به اجرا گذاشت. این روش در مشخصات RCSC بعنوان روش نصب با آچار تنظیم تعریف شده است. آنچه لازم است، تعریف شرائطی است که با استفاده از آن جهت ایجاد رابطه بین پیچش و پیش تنیدگی تحت شرائطی که شامل کنترول مسائلی که در بالا گفته شد بپردازیم.

منحنی تنش -کرنش در پیچ اعلاء- استفاده هز آچار تنطیم(Calibrated Wrench )دربستن پیچ و مهره اعلاء
منحنی تنش -کرنش در پیچ اعلاء- استفاده هز آچار تنطیم(Calibrated Wrench )دربستن پیچ و مهره اعلاء

نصب اتصالات پیچ ومهره با آچار تنظیم- Calibrated Wrench

در عمل این بدان معنی است­ که آچار بادی یا برقی(یا دستی با  درجه تنظیم) جهت نصب نمونه­ در دستگاهی که امکان اندازه­گیری پیش­ تنیدگی را در خود در مقابل پیچش دارد و معمولاً از نوع هیدرولیکی (Skidmore-Wilhelm) یا مکانیکی بوده، استفاده شود. تنظیم درجه پیچش روی آچار (دستی، بادی، برقی ) با مقداری که دستگاه در مورد پیش­  تنیدگی به مقدار 5% بالای حداقل پیش ­تنیدگی مشخصه نشان می­دهد مقایسه می­شود . معمولاً سه نمونه از هر مجموعه ( یا بسته پیچ ) که از نظر قطر، طول و نوع در آن روز قرار است بکار­ ­رود. این نمونه ها در دستگاه مورد آزمایش قرار می­گیرد. (5% بدان  علت است که یک حاشیه اطمینان بین نمونه­ ها موردآزمایش و نصب واقعی وجود داشته باشد).

نصب اتصالات پیچ ومهره با آچار تنظیم- Calibrated Wrench

آچار تنظیم:

استفاده از آچارهای دستی برای بستن پیچ و مهره بعلت طول بلند معمولاً مرسوم نمی­باشد. دست آخر، برای حداقل کردن شرائط اصطکاک بین مهره و قطعات متصل شونده، از واشر سخت زیر بخشی که باید بچرخد ( معمولاً مهره) بکار می­رود. باید کاملاً در نظر داشت، که تغییر در شرائط تعریف شده، نیازمند یک تنظیم جدید می­باشد. باید شواهد کاملی که براساس آن شرائط تنظیم آچار و نصب برقرار شده مورد توجه قرار گیرد. مشخصات RCSC برای رسیدن به شرائط پیش نصب، آنچنانکه برای روش چرخش مهره توضیح داده شد بکار می رود.

نصب اتصالات پیچ ومهره با آچار تنظیم- Calibrated Wrench

آزمایش نشان داده که بعضاً دو بسته پیچ ممکنست جواب ­های یکسانی را ندهند. مخصوصاً اگر پیچ کهنه و یا در شرائط جوی مانده باشد نیز جواب­ های غیریکسانی را ارائه می­کند. ( توضیح : در کارخانه سازنده  پیچ و مهره بعد از اتمام تولید، با یک ماده روغنی در سطح آغشته می­گردد . تا از زنگ­ خوردگی آن جلوگیری گردد. و ضمناً شرائط آسانی را برای رسیدن به حالت اتصال جذب و بستن نهائی بوجود آورد.) .

نصب اتصالات پیچ ومهره با آچار تنظیم- Calibrated Wrench

سپس این پیچ و مهره ­ها، درون بسته­ های محفوظ گذاشته شده و بفروش می­رسد . از هر بسته که مورد نظر است در کارگاه روزانه مورد استفاده قرار می گیرد. از سه نمونه برداشته شده در دستگاهی که دارای درجه های برای تعیین مقدار پیش ­تنیدگی در پیچ است بسته میشود. و با آچار دستی یا بادی یا برقی که آن آچار نیز مجهز به درجه تعیین مقدار پیچش در آچار است، پیچ را سفت می­کنند . با تنظیم درجه دستگاه به مقدار پیش­تنیدگی لازم، درجه آچار را خوانده و آچار را برای آن تنظیم می­کنند . معمولاً این آچار با رسیدن به این مقدار تنظیم شده رها می­شود . دیگر نیرویی به پیچ وارد نمی­کند و به صورت هرزگرد می­چرخد.

 

"<yoastmark

نصب اتصالات پیچ ومهره با آچار تنظیم- Calibrated Wrench– پیش ­تنیدگی بدست آمده در روش چرخش مهره و روش آچار تنظیم

نصب اتصالات پیچ ومهره با آچار تنظیم- Calibrated Wrench

مقایسه دو روش نصب اتصالات :

روش نصب آمده  برای شرائطی است که پیش ­تنیدگی در پیچ برای اتصال کامل قطعات مطابق آنچه برای آن پیش ­بینی شده، باید بوجود آید. . بنابراین، با مقایسه با مقادیر حداقل مشخصه پیچ­ ها باید پیشنهادهای مناسبی جهت پیش­ تنیده کردن داده شود. همانطوریکه گفته شد حداقل پیش ­تنیدگی در پیچ­ها معادل70% مقاومت مشخصه کششی نهائی آنست . در روش استفاده از آچار اندازه­گیری، مقدار پیش­تنیدگی 5% بالاتر از حداقل مقادیر مشخصه گرفته شود.

نصب اتصالات پیچ ومهره با آچار تنظیم- Calibrated Wrench

انتظار نمی­ رود که در هر دو روش به یک مقدار پیش­ تنیدگی(پیچش.م) دسترسی بیابیم. نتیجه استفاده از آچار اندازه­گیری با بدست­ آوردن مقدار پیش­ تنیدگی می­باشد. در حالیکه در روش چرخش مهره، تغییر طول پیچ ملاک است. در روش قبلی، پیچ­ هایی با مقاومت بالاتر از حداقل مشخصه، پیش ­تنیدگی بیشتری را انتقال نمی­دهند. در حالیکه در روش نصب با چرخش مهره، مقدار پیش­تنیدگی بوجود آمده به مقدار مقاومت پیچ بستگی دارد.

نصب اتصالات پیچ ومهره با آچار تنظیم- Calibrated Wrench

شکل زیر به صورت منحنی نشان­ دهنده این مطلب است.در ­این ­شکل­ دو ­مجموعه ­پیچ با مقاومت مختلف نشان داده شده ­اند. در روش چرخش مهره، که در آن یک ازدیاد طول مشخص (بدون وابستگی به مقاومت پیچ ) مواجه است.  پس پیش ­تنیدگی زیادتری برای پیچ از پیچ خواهد بود. (با توجه به منحنی تنش- تغییرشکل می­توان متوجه شد ازدیاد طول پیچ یاد شده در بالای منحنی و در منطقه جاری شدن صورت       می­ گیرد. و در پائین این نقطه و بالاتر از نقطه اتصال جذب، تغییرطول مساوی در دو نوع پیچ، پیش تنیدگی مساوی در دو نوع پیچ ایجاد می­ کند.)

نصب اتصالات پیچ ومهره با آچار تنظیم- Calibrated Wrench-

از سوئی  دیگر استفاده از آچار انـــــدازه­گیری به یک مقدار پیش ­تنیدگی در هردوپیچ ایجاد خواهد کرد. چرا که آچار برای یک مقدار مشخص پیش تنیدگی تنظیم شده است. بنابراین مقاومت دو پیچ انعکاسی در نتیجه ندارد. آزمایشات نشان داده  که در روش چرخش مهره، پیش ­تنیدگی ذاتاً  بزرگتر از مقادیر مشخصه می­باشد . این ازدیاد بعلت دو فاکتور است.

نصب اتصالات پیچ ومهره با آچار تنظیم- Calibrated Wrench

یکی آنکه پیچ­ های تولیدی قوی­تر از آنچه در مقادیر حداقل مشخصه آمده هستند. دوم آنکه روش چرخش مهره تولید پیش­ تنیدگی زیادتری از مقدار مشخصه، بی ­توجه به مقاومت پیچ، ایجاد می­کند. برای مثال در مورد پیچ(A325)  ، 18% قوی­تر از مقدار مقاومت کششی حداقل مشخصه می­باشد . و (0.5) دوران مهره تولید حدود 80% پیش ­تنیدگی از مقاومت کششی واقعی را ایجاد می­کند. بنابراین پیش­ تنیدگی در پیچ حدود (1.18X0.80=0.95) مقاومت کششی حداقل مشخصه یک پیچ(ََA325) خواهد بود.به معنی دیگر، مقدار متوسط واقعی پیش­تنیدگی در پیچ احتمالاً به مقدار:%0.35=100%[0.70/(0.70-0.95)]    ازمقدار حداقل مورد نیاز تجاوز خواهد کرد.

نصب اتصالات پیچ ومهره با آچار تنظیم- Calibrated Wrench

بررسی:

یک بررسی مشابه در مورد  پیچ­ های در شرائط آزمایشگاهی نشان داده است که پیش­ تنیدگی برای این پیچ­ ها نیز حدود 26% از مقدار حداقل مورد نیاز تجاوز نماید. تحقیقات میدانی این نتیجه­ گیری را تائید می­نماید. استفاده از آچار تنظیم، میزان پیش ­تنیدگی را نزدیکتر به میزانی که در نظر است، ایجاد می­کند و همان طوریکه قبلاً گفته شد، مستقل از مقاومت پیچ می­باشد.

یک بررسی نتیجه نصب اتصالات:

براساس بررسی­ های آزمایشگاهی و با استفاده از یک اتصال واقعی، در مقایسه با استفاده از دستگاه هیدرولیک، نشان داده شد که پیش ­تنیدگی احتمالاً حدود 13% تجاوز نموده است. این مقدار با فرض آنکه حداقل مورد لزوم پیش­ تنیدگی  7/5% بیشتر از مقدار مورد نظر بوده، بدست آمده. اگر تنظیم براساس مقدار دقیق موردنیاز مشخصات RCSC صورت گیرد که مقدار آن 5%­ بیشتر از مقدار مورد نظر بوده، می­باشد. آنگاه انتظار می­رود مقدار پیش­تنیدگی حدود11% بیشتر از مقدار حداقل مشخصه باشد. مقدار پیش ­تنیدگی در پیچ­ های نصب شده با آچار تنظیم، در اتصالات میدانی مورد امتحان قرار نگرفت.

نصب اتصالات پیچ ومهره با آچار تنظیم- Calibrated Wrench

این مقاله با استفاده از ترجمه کتاب پیچ و مهره اعلاء -انتشارات کُرمیت پارس تهیه شده.

ودیو این مقاله را اینجا ببینید.

.با ما تماس بگیرید و با سوالات و نظرات خود ما را تشویق کنید

 Contact us and encourage us with your questions and comments

 

جی میل و واتس آپ کرمیت