مجله مهندسی انجمن- AISC-شرکت کرمیت

 

تیرجه کرمیت با مهر استاندارد
تیرجه کرمیت با مهر استاندارد

مجله مهندسی انجمن- AISC-شرکت کرمیت

مجله مهندسی انجمن- AISC-شرکت کرمیت پارسEngineering_Journal_American_Institute_of_Steel_Construction_Vol_28- AISC مجله مهندسی انجمن AISC  شماره 28 به بحث در مورد استفاده مجدد از پیچ اعلاء می پردازد. استفاده مجدد از پیچ و مهره های اعلاء با مقاومت بالا اغلب به باز کردن و نصب مجدد پیچ و مهره ها هنگام اتصال مجدد اتصال ساختمان اشاره دارد. اگرچه استفاده مجدد از پیچ و مهره در همه جا اعمال نمی شود . اما ممکن است برای انواع خاصی از سازه ها ، مانند سازه های موقت مورد استفاده در ساختمان ، سازه های قابل استفاده مجدد نظامی و پروژه های تقویت سازه های موجود ، امکان پذیر باشد. در مجله مهندسی انجمن AISC آمده است که در صورت استفاده مجدد از پیچ و مهره های اعلاء ، هنگام جمع آوری مجدد سازه ، یک صرفه جویی متوسط در هزینه امکان پذیر است.

مجله مهندسی انجمن- AISC-شرکت کرمیت پارس

هدف کاربرد:

هدف اصلی این مطالعه ارائه اطلاعات در مورد تأثیر استفاده مجدد بر رفتار پیچ و مهره های اعلاء مختلف با مقاومت بالا بوده. عملکرد پیچ و مهره هایی که در کشش مستقیم تحت بار قرار می گرفتند . و یا به طور مداوم با خرابی در گشتاورقرار می گرفتند نیز مورد بررسی قرار گرفت . تا بتوان مقایسه هایی را با پیچ  و مهره هایی که به طور مکرر سفت و شل شده اند ، انجام داد . تأثیر روانکاری اعمال شده بر روی دنده های پیچ  نیز مورد مطالعه قرار گرفت.

مجله مهندسی انجمن- AISC-شرکت کرمیت

در مقاله استفاده از پیچ و مهره اعلا که توسط شرکت کرمیت تدوین شده می خوانیم:

استفاده مجدد از پیچ و مهره اعلاء :

نتایج آزمایشات:

آزمایشات انجام شده توسط Christopher et.al مرجع7 روی پیچهای A325 و A490 نشان داده است که  . در صورتیکه دنده پیچ A490 قبل از بستن روغن کاری شده باشد تا 5 بار بازوبسته کردن به حد بارنشانه خودرسیده است . در آزمایشات دیگری که توسط M. D Brown and M.Betancourt (مرجع 6 ص  110 ) انجام شده ، پیچ های A490 که در جعبه برای آزمایشات نوسط کارخانه ارسال شده و به نظر می رسید فقط  بتوانند یکبار به بار نشانه برسند .

در حالیکه آن ها به طور متوسط بعد از چهار بار باز و بسته شدن به خرابی رسیدند . در حالیکه همین پیچ ها که دنده های آنها قبل از بستن روغن کاری شده بود بصورت متوسط بعد از 8 بار باز و بسته شدن به خرابی رسیدند . در مورد این تفاوت برداشت و آزمایش یاد باید به نوع روغنکاری هنگام ساخت پیچ در کارخانه و روغن یا گریس مصرف شده در آزمایشگاه اشاره داشت.

مجله مهندسی انجمن- AISC-شرکت کرمیت

مقاله استفاده از پیچ و مهره اعلا که توسط شرکت کرمیت

توضیح:

اکنون به توضیحاتی در این مورد پرداخته می شود .

پیش می آید که به علتی یک اتصال بسته شده با پیچ های اعلاء که تا حد پیش تنیدگی لازم به طرق مختلف پیش رفته ، باید باز شود . سوال این است که پیچ های باز شده باید معدوم گردد و یا دوباره می توان از آن استفاده نمود .

در این مورد در بخش تاریخچه اشاره شد . اکنون به توضیحات بیشتر جهت باز شدن موضوع می پردازیم.

 شکل 1-مشخصات یک پیچ  و مهره اعلاء

استفاده مجدد از پیچ و مهره اعلاء-شرکت کُرمیت پارس
مجله مهندسی انجمن- AISC-شرکت کرمیت

مجله مهندسی انجمن- AISC-شرکت کرمیت

مقاله استفاده از پیچ و مهره اعلا که توسط شرکت کرمیت

یک پیچ با مشخصات معمول وقتی تا حداقل پیش تنیدگی مشخصه که برای پیچ های اعلاء ردیف 8.8 اروپائی و یا A325 آمریکایی معمولا” %70  حد جاری شدن و برای پیچ 10.9 یا A490  حدود بالاتراز %80  حد جاری شدن بسته شود به عنوان پیچ پیش تنیده محسوب می شود.

آنچه برای  یک پیچ پیش تنیده لازم است ، عبور از حداقل پیش تنیدگی مشخصه می باشد و نه رسیدن به آن .بنابراین در روش پیش تنیده نمودن پیچ اعلاء مقدار پیش تنیدگی از این مقدار معمولا بالاتر برده می شود.

مجله مهندسی انجمن- AISC-شرکت کرمیت

مقاله استفاده از پیچ و مهره اعلا که توسط شرکت کرمیت

 

شکل شماره 2 نشان می دهد که برای یک پیچ ، در روش مهره چرخانی  Turn nut مقدار تنش برای یک پیچ 7/8 اینچ تا حدود زیادی از حداقل پیش تنیدگی مشخصه بالاتر رفته و در نتیجه مقدار تغییر طول نسبی درطول گیره پیچ نیز تا حدود 0/025 اینچ رسیده است .)تغییرشکل الاستیک وغیر الاستیک)

مجله مهندسی انجمن- AISC-شرکت کرمیت

مقاله استفاده از پیچ و مهره اعلا که توسط شرکت کرمیت

با توجه به شکل شماره 2 اگر نقطه شروع جاری پیچ را در نیروی 40 kips فرض کنیم مقدار حدود  0.0075 in    که معادل 0.190 mm می باشد  تغییر طول غیرالاستیک در اثرعملیات پیش تنیده سازی  در پیچ ایجاد شده.

مجله مهندسی انجمن- AISC-شرکت کرمیت

مقاله استفاده از پیچ و مهره اعلا که توسط شرکت کرمیت

استفاده مجدد از پیچ و مهره اعلاء:

بررسی :

حال این پیچ و مهره اعلاء را باز می کنیم . و سوال این است که آیا دوباره این پیچ در بستن و کشیدن بعدی جوابگو خواهد بود یا خیر ؟

جواب این سوال دو بخش دارد. اول : مقاومت لازم برای تحت تنش لازم قرار گرفتن بعدی. دوم: از نظر بسته شدن فیزیکی دچار مشکل نباشد .

اول: در مرجع 2 بند 8-6 و ترجمه آن (مرجع 4) نحوه رفتاری از نظر مقاومتی این پیچ تا زمانیکه به منطقه کوتاه خرابی(Fail)    وارد نشده مقاومت خود را در استفاده های بعدی از دست نمی دهد . همانطوریکه در شکل دیده می شود خط جاری شدن شبه افقی که تمایلی به سمت بالا نیز هنوز نشان می دهد که فاصله زیادی تا نقطه خرابی وجود دارد .

اما از نظر شکلی و بسته شدن فیزیکی ، چون جاری شدن ها اصولا” در بخش ریشه پیچ صورت می گیرد ، نتیجتا”   روی فاصله نوک دندها از یکدیگر تأثیر گذاشته و آنها را از هم دور می کند. این اتفاق در داخل مهره نیز خیلی کمتر و در بیرون مهره ونزدیک آن درطول دنده های درون طول گیره پیچ بسیار بیشتر اتفاق می افتد .

مجله مهندسی انجمن- AISC-شرکت کرمیت پارس

مقالات مرتبط:

کتاب پیچ ومهره اعلاء -انتشارات کُرمیت پارس

مقاله استفاده مجدد پیچ و مهره اعلاء

آئین نامه پیچ و مهره اعلاء برای مهندسین کانادا

بزای دانلود فایل مجله انجمن مهندسین ساختمان آمریکاhttps://www.aisc.org/Reuse-of-A325-and-A490-High-Strength-Boltsکلیک کنید.

با ما تماس بگیرید و با سوالات و نظرات خود ما را تشویق کنید

 Contact us and encourage us with your questions and comments

 

جی میل و واتس آپ کرمیت