طرح و محاسبه قاب های شیبدار-سوله

تیرجه کرمیت با مهر استاندارد

تیرجه کرمیت با مهر استاندارد

طرح و محاسبه قاب های شیبدار-سوله

طرح و محاسبه قاب های شیبدار-سوله که دراین کتاب مولف به توضیح عمومی راجع به نحوه تجزیه و تحلیل وفرضیات لازم در مورد آنالیز و طراحی تیر ستون هائی که از ورق ساخته می شوند . و محدودیت های طراحی آنان مطابق با آئین نامه AISC اشاره دارد.  ودر آخر به نکات تخصصی در مورد قاب های شیبدار می پردازد. این کتاب در چهار بخش تنظیم شدهاست.

طرح و محاسبه قاب های شیبدار-سوله

در مقدمه کتاب طرح و محاسیه قاب های شیبدار می خوانیم:

درطرح و محاسبه قاب های شیبدار-سوله می‌توان از ماشین‌های برنامه‌ریزی شونده (کامپیوتر) استفاده کرد. در استفاده از برنامه های کامپیوتری باید سعی بر آن باشد که کارهای سیاه و سنگین محاسبی محاسباتی برعهده برنامه گذاشته شده و اندیشه محاسبه بر قضاوت صحیح و یافتن یک طرح بهینه متمرکز شود. به طور کلی استفاده از برنامه های کامپیوتر را می‌توان در دو بخش زیر بررسی نمود :تحلیل سازه و طراحی.

بخش های کتاب طرح و محاسبه قاب های شیبدار-سوله :

طرح و محاسبه قاب های شیبدار-سوله

بخش اول:

در بخش اول به توضیح عمومی راجع به نحوه تجزیه و تحلیل و فرضیات لازم در مورد طراحی پرداخته می شود.

طرح و محاسبه قاب های شیبدار-سوله

بخش دوم:

دربخش دوم به نکاتی در طراحی تیر- ستون ها ئی که از ورق ساخته می شوند . و محدودیت های طراحی آنان مطابق آئین نامه AISC اشاره داردو پیرامون جان تیر ورق ها ،کمانش جان تیر ورق در اثر خمش ، کمانش بال در جان ،تاثیر لاغری جان در باربری تیر،طرح تیر در مقابل تنش ناشی از خمش و فشار مستقیم وتقلیل تنش در تیر تیرهای دو گانه پرداخته است.

طرح و محاسبه قاب های شیبدار-سوله

بخش سوم:

در بخش سوم این کتاب به طراحی جزئیات در مورد قاب های شیبدار از جمله فونداسیون و پرلین اختصاص دارد.

طرح و محاسبه قاب های شیبدار-سوله

بخش چهارم:

دربخش چهارم باحل یک مسئله نمونه در مورد طراحی ، تجزیه و تحلیل ورق انتهائی (End Plate) ، تجزیه و تحلیل وطراحی زانو (Knee) به پایان می رسد.

 کتاب طرح و محاسبه قاب های شیبدار-سوله :

استقبال از  کتاب طرح و محاسیه قاب های شیبدار،  آن را به چاپ سیزدهم رسانید.

این کتاب بر اساس مبانی طراحی آئین نامه AISC نوشته شده.

مولف: مهندس محمد جعفر کُرمی.

AISC

دانلود ننشریه-151-سازمان-مدیریت1 هآئین نامه تیرچه کرمیت

Gable Framed Structures. Analysis and Design.
Author Mohamad Jafar Kormi C.Eng.

 

.با ما تماس بگیرید و با سوالات و نظرات خود ما را تشویق کنید

Contact us and encourage us with your questions and comments

جی میل و واتس آپ کرمیت