طرح و محاسبه قاب های شیبدار-سوله

تیرجه کرمیت با مهر استاندارد

تیرجه کرمیت با مهر استاندارد

طرح و محاسبه قاب های شیبدار-سوله

طرح و محاسبه قاب های شیبدار-سوله که دراین کتاب مولف به توضیح عمومی راجع به نحوه تجزیه و تحلیل وفرضیات لازم در مورد آنالیز و طراحی تیر ستون هائی که از ورق ساخته می شوند . و محدودیت های طراحی آنان مطابق با آئین نامه AISC اشاره دارد.  ودر آخر به نکات تخصصی در مورد قاب های شیبدار می پردازد. این کتاب در چهار بخش تنظیم شدهاست.

طرح و محاسبه قاب های شیبدار-سوله

در مقدمه کتاب طرح و محاسیه قاب های شیبدار می خوانیم:

درطرح و محاسبه قاب های شیبدار-سوله می‌توان از ماشین‌های برنامه‌ریزی شونده (کامپیوتر) استفاده کرد. در استفاده از برنامه های کامپیوتری باید سعی بر آن باشد که کارهای سیاه و سنگین محاسبی محاسباتی برعهده برنامه گذاشته شده و اندیشه محاسبه بر قضاوت صحیح و یافتن یک طرح بهینه متمرکز شود. به طور کلی استفاده از برنامه های کامپیوتر را می‌توان در دو بخش زیر بررسی نمود :تحلیل سازه و طراحی.

بخش های کتاب طرح و محاسبه قاب های شیبدار-سوله :

طرح و محاسبه قاب های شیبدار-سوله

بخش اول:

در بخش اول به توضیح عمومی راجع به نحوه تجزیه و تحلیل و فرضیات لازم در مورد طراحی پرداخته می شود.

طرح و محاسبه قاب های شیبدار-سوله

بخش دوم:

دربخش دوم به نکاتی در طراحی تیر- ستون ها ئی که از ورق ساخته می شوند . و محدودیت های طراحی آنان مطابق آئین نامه AISC اشاره داردو پیرامون جان تیر ورق ها ،کمانش جان تیر ورق در اثر خمش ، کمانش بال در جان ،تاثیر لاغری جان در باربری تیر،طرح تیر در مقابل تنش ناشی از خمش و فشار مستقیم وتقلیل تنش در تیر تیرهای دو گانه پرداخته است.

طرح و محاسبه قاب های شیبدار-سوله

بخش سوم:

در بخش سوم این کتاب به طراحی جزئیات در مورد قاب های شیبدار از جمله فونداسیون و پرلین اختصاص دارد.

طرح و محاسبه قاب های شیبدار-سوله

بخش چهارم:

دربخش چهارم باحل یک مسئله نمونه در مورد طراحی ، تجزیه و تحلیل ورق انتهائی (End Plate) ، تجزیه و تحلیل وطراحی زانو (Knee) به پایان می رسد.

  طرح و محاسبه قاب های شیبدار-سوله :

استقبال از  کتاب طرح و محاسیه قاب های شیبدار،  آن را به چاپ سیزدهم رسانید.

این کتاب بر اساس مبانی طراحی آئین نامه AISC نوشته شده.

مولف: مهندس محمد جعفر کُرمی.

این کتاب فاقد ساختمان های صنعتی با جرثقیل است. با استفاده از کتاب ساختمان های صنعتی ،جلد دوم، به توضیحی در این مورد می پردازیم.

برای مشاهده و دانلودکتاب ساختمان های صنعتی ،جلد دوم به این آدرس مراجعه فرمائید.

در اين بخش راهنما به ساختمانهاي صنعتي با جرثقيل پرداخته خواهد شد و overhead شامل مطالبي از ساختمانهاي صنعتي بخصوص براي جرثقيل هاي
آويزي) خواهد بود(به اشكال زير ) underhung (تمام سطح يادروازهاي) و توجه شود.م).

در اين زمينه، اختلاف اصلي بين ساختمانهايي كه جرثقيل سقفي دارند و آن هايي كه ندارند، تكرر بارگذاري است كه توسط جرثقيل به ساختمان تحميل مي شود. بنابراين ساختمان جرثقيل دار بايد بعنوان ساختمان با تكرر بارگذاري طبقه بندي شوند.
گزارش فني شماره 13 AISE طبقه بندي اين ساختمانهاي جرثقيلدار در آمده است. طبقه بندي ديگري براي جرثقيل ها D,C,B,A بعنوان (AISE 2003)
نيزدر:
(Crane Manufacturers Association of America) CMAA2002
چاپ شده است. اين اسامي طبقه بندي نبايد با مشابه آن در ساختمان مخلوط گردد، چرا كه از دو طبقه بندي مختلف مي باشند.
: AISE 1.11 طبقه بندي ساختمان براساس گزارش فني ساختمانهايي هستند كه اعضاء آن با 500 هزار تا 2 ميليون تكرار و يا : A طبقه بالاي دو ميليون تكرار در طول عمر ساختمان حدود 50 ساله روبرو هستند.
كارفرما بايد با بررسي، تصميم خود را راجع به شرائط بارگذاري اتخاذ كند.  پيشنهاد ميشود .

طبقه بندي ساختمان براساس گزارش فني : AISE

ساختمانهاي تيپ زير بعنوان طبقه  A  در نظر گرفته شوند :
 كارگاه تنش زدائي فولاد
 كارگاه اوراق كردن خودروهاي فرسوده
شمش كارگاه هاي فولادي
 كارگاه سرباره كوره
 كارگاه ريخته گري مداوم
 ريخته كارگاه ذوب و ر گري
توليد كارگاه  بتن
 كارگاه گرم كردن فولاد براي نورد
ساختماني كارگاه توليد قطعات فولادي
 كارگاه قالب سازي
 كارگاه خورد كردن ضايعات فولادي
طبقه بندي B :به ساختمانهايي اطلاق ميشود كه اعضاء آن با تكرار باري حدود 100 هزار تا 500 هزار در طول عمر خود روبرو هستند. كه ميتواند به
تعداد 5 تا 25 عدد تكرار بارگذاري در روز براي عمر 50 ساله باشد.
طبقه بندي  C:   به ساختمانهايي هستند كه اعضاء آن با تكرار باري حدود هزار تا 100 هزار در طول عمر خود كه معادل 1 تا 5 تكرار بارگذاري در روز
براي عمر 50 ساله است.
طبقه بندي D :به ساختمانهايي اطلاق ميشود كه هيچ عضوي از آن تجربه 20 هزار تكرار بارگذاري در طول عمر خود را نخواهد داشت.

انواع جرثقيل از نظر شكلي در سه تيپ ميباشد كه توسط مترجم در سه شكل زير آورده شده.

دانلود ننشریه-151-سازمان-مدیریت1 هآئین نامه تیرچه کرمیت

Gable Framed Structures. Analysis and Design.
Author Mohamad Jafar Kormi C.Eng.

 

.با ما تماس بگیرید و با سوالات و نظرات خود ما را تشویق کنید

Contact us and encourage us with your questions and comments

جی میل و واتس آپ کرمیت