سقف کرومیت-جزییات اجرایی

 

تیرجه کرمیت با مهر استاندارد
تیرجه کرمیت با مهر استاندارد

 

 

 

 

سقف کرومیت-جزییات اجرایی

سقف کرومیت-جزییات اجرایی از مطالب مهمی است که باید مورد توجه قرار گیرد.در ذیل به پاره ای از اطلاعات و نکات اجرایی سقف و جزئیات اتصال تیرچه ها به اسکلت اشاره میکنیم :

(برای اطلاعات بیشتر به جزوه   جزئیات اجرایی سقف کرمیت   و  نشریه 151   مراجعه کنید )

سقف کرومیت-جزییات اجرایی

آيتم هاي جزییات اجرايي سقف کرميت (کرومیت):

مراحل اجراي سقف کُرميت به شرح زير ميباشد :

1- اندازه گيري تيرچه ها
2- سفارش تیرچه ها جهت ساخت به کارخانه سازنده
3-بالا بردن؛ نصب و جوشکاري تيرچه ها
4-بلوک چيني
5-اجراي کلافهاي عرضي
6-قالب بندي
7-بلوک چيني در نقاطي که از بلوک کامل نميتوان استفاده کرد
8-اجراي آرماتورهاي افت و حرارت
9-کنترل اجرا و آماده سازي براي بتن ريزي
10-ساخت و انتقال بتن
11-بتن ريزي
12-پرداخت سطح بتن
13-عمل آوردن بتن

سقف کرومیت-جزییات اجرایی

انواع وبعضی از جزییات اجرایی سقف کرمیت (کرومیت):

1-نحوه نشیمن روی سازه های مختلف:

• سازه فولادی:

• سازه بتنی در سقف کرومیت-جزییات اجرایی سقف کرمیت:

زلزله (Northridge (1994 در کالیفرنیای جنوبی به تغیراتی در آئین نامه های رایج مخصوصادر کد ACI گردید. عدم اتصال افقی سقف ها(دیافراگم ها) به عناصر حدی (boundary members)مانند کلکتورهاویال ها(cords) و پل های ساختمانی باعث مجموعه ای از خرابی ها شد .

در بخش 8.8.1.6 (سقف با تیرجه های دو طرفه)و در بخش 9.8.1.6(سقف با تیرچه های یکطرفه)آئین نامه ACI 318-14 این شرائط آمده. بنا بر آن تیرچه ها طبق شرائطی و برای نیروی افقی نیز به تکیه گاه ها متصل باشند.  شرکت کُرمیت پارس برای اتصال تیرچه کُرمیت به اسکلت بتنی و فلزی درسقف کرمیت نیز اتصالات زیر پیشنهاد کرده .

توجه به این نکته ضروری است که پوشش بتن خاموت های تیر بتنی نمی تواند از نظر اتصال افقی و یا اتکائی (Bearing) کفایت لازمه را داشته باشد . بنا براین تیرچه ها باید به داخل شبکه خاموت تیر بتنی وارد شود. در غیر این صورت باید برش توسط اودکا یا لوازم دیکر و کشش نیز توسط آرماتور یا لوازم دیگر گرفته شود. در زیر از اتصال اخیر با پس وند -مزاحم یاد می شود.

این جزئیات بر اساس تطبیق با ACI 318-2019 تنظیم شده.

 

جزیئات اتصال تیرچه کُرمیت به سازه بتنی-جدول طراحی تیرچه کُرمیت-مخصوص مهندسین محاسب
سقف کُرمیت-جزییات اجرایی  اتصال تیرچه کُرمیت به سازه بتنی-جدول طراحی تیرچه کُرمیت-مخصوص مهندسین محاسب

 

• سازه بنائی:جزئیات اجرایی سقف کرمیت

          

سقف کرومیت-جزییات اجرایی

2- انواع سقف  : بلوک سیمانی،بلوک یونولیب و قالب فلزی متحرک:

سقف کرمیت با بلوک سیمانی و یونولیت

سقف کرمیت با بلوک فلزی قابل برداشت:

 

سقف کامپوزیت کُرمیت

سقف کرمیت با بلوک فلزی قابل برداشت:

– نئو کرمیت:

سقف کرومیت(کرمیت)-جزییات اجرایی

– ملزومات:
• ریب (ژوئن) بتنی، مخصوص سقف تیرچه و بلوک سیمانی یا یونولیت:

. ریب(ژوئن) فلزی ،مخصوص سقف کامپوزیت کرمیت:

 

 

 

سقف کُرمیت با بلوک پلیمری قابل برداشت
جزییات اجرایی سقف کُرمیت با بلوک پلیمری قابل برداشت

 

در استاندارد12977 مطالب مناسبی وجود دارد که بخشی از آن در زیر آمده:

سقف کرومیت-جزییات اجرایی

ويژگيها و روشهاي آزمون تيرچه با جان باز:

تيرچه با جان باز مورد مصرف در سقف ساختمان – ويژگيها و روشهاي آزمون

1- هدف و دامنه كاربرد
هدف از تدوين اين استاندارد تعيين ويژگيها و آزمونهاي لازم براي تيرچه هاي فولادي با جان بـاز مـورد مصرف در سقف ساختمان ميباشد.

اين تيرچه ها از بال فوقاني فولادي و بال تحتـاني فـولادي و يـك رديـف زيگراگ فولادي تشكيل شدهاست كه به بال فوقاني و تحتاني جوش شدهاست.
اين استاندارد شامل اصطلاحات و تعاريف، ويژگيها، نمونه برداري و روش آزمون ميباشد.

سقف کرومیت-جزییات اجرایی

استانداردملی شماره 12977 تیرچه کرمیت

2 مراجع الزامي
مدارك الزاميزير حاوي مقرراتي است كه در متن اين استاندارد به آنها ارجاع شده است. بدين ترتيب اين مقررات جزئي از اين استاندارد محسوب ميشود. در صورتي كه به مدركي با ذكر تاريخ انتشار ارجاع داده شده باشد، اصـلاحيههـا و تجديـدنظرهاي بعـدي آن مورد نظر اين استاندارد نيست. در مورد مداركي كه بدون تاريخ انتشار به آنها ارجاع دادهشدهاسـت، همـواره
آخرين تجديد نظر و اصلاحيه هاي بعدي آنها مورد نظر است.
استفاده از مراجع زير براي اين استاندارد الزامياست :

سقف کرومیت-جزییات اجرایی

استانداردملی شماره 12977 تیرچه کرمیت

1-2 استاندارد ملي ايران به شماره519 سال:1378ساختمĤنها وابنيه فني- حداقل بار وارده.
2-2 استاندارد ملي ايران شماره 1016 سال:1387 آزمون خمش فولاد.
3-2 استاندارد ملي ايران شماره 1792 سال:1355 نبشيهاي فولادي گرمنورديده با بالهـاي مسـاوي و يـا
نامساوي رواداريهاي نورد.

سقف کرومیت-جزییات اجرایی

استانداردملی شماره 12977 تیرچه کرمیت

4-2 استاندارد ملي ايران شماره1794 سال:1355 نبشيهاي فولادي گرم نوردديده با بالهـاي مسـاوي ويـا
نامساوي اندازهها و مشخصهها.
5-2 استاندارد ملي ايران شماره 2909-1 سال 1388 : خرپاي تيرچه و تيرچه مورد مصرف در سقفهـاي تيرچه بلوك – ويژگيها و روشهاي آزمون.

سقف کرومیت-جزییات اجرایی

استانداردملی شماره 12977 تیرچه کرمیت

6-2 استاندارد ملي ايران شماره3132 سال:1380 ميلگردهاي گرم نـورد ديـده مصـرفي در بـتن _ ويژگـي وروشهاي آزمون.2 استاندارد ملي ايران شماره3694 سال:1375ورق فولادي گرم نورديده باكيفيت ساختماني – ويژگيهـا وروش آزمون.
8-2 نشريه شماره151 – سازمان مديريت و برنامهريزي كشور- سال:1381 راهنماي طراحي واجراي سـقف تيرچه هاي فولادي با جان باز در تركيب با بتن.
9-2 نشريه شماره228 – سازمان مديريت و برنامهريزي كشور – سال:1380 آئين نامه جوشكاري ساختماني ايران

ودیو اتصالات تیرچه کُرمیت به سازه بتنی و فلزی اینجا  کلیک فرمائید.

برای مطالعه  و دانلودفایل کلیه مشخصات ابعادی تیرچه کرمیت  Final – Copy – Copy – Copyکلیک فرمائید.

در راستای استفاده از جداول مشخصات ابعادی تیرچه کرمیت اینجا  کلیک فرمائید.

برای ارسال نظریات و سوالات خود با ما در Kormitpars@gmail.com و یا واتس آپ با شماره  9123454604 98+تماس بگیرید.

To send your comments and questions, contact us at Kormitpars@gmail.com or WhatsApp at +98 912345460

با ما تماس بگیرید و با سوالات و نظرات خود ما را تشویق کنید.

 .Contact us and encourage us with your questions and comments

جی میل و واتس آپ کرمیت