سبک سازی ساختمان-کرمیت پارس

 

تیرجه کرمیت با مهر استاندارد
تیرجه کرمیت با مهر استاندارد
سبک سازی ساختمان- شرکت کُرمیت پارس
سبک سازی ساختمان- شرکت کُرمیت پارس

سبک سازی ساختمان-  کرمیت پارس

سبک سازی ساختمان- کرمیت پارس توسط بخش تحقیق و توسعه شرکت کُرمیت پارس در دو بخش تهیه شده است. بخش اول این کتاب اشاره دارد به سمینار سبک سازی ساختمان ها . که به پیشنهاد شرکت کُرمیت پارس و همکاری همه جانبه سازمان مسکن وشهر سازی استان قم درشرکت ملی پخش فراوردهای نفتی منطقه قم در تاریخ 4/11/ 1377 درسالن شیخ مفید دانشگاه قم بر گزار گردید.  خلاصه ای از مقالات ومباحث ارائه شده در این سمینار ارائه شده ،در این کتاب می  باشد. دربخش دوم این کتاب روش هائی در مورد سبک سازی سازه ها پیشنهاد گردیده است.

در مقدمه کتاب سبک سازی ساختمان- کرمیت پارس می خوانیم:

“به اعتقاد ما زلزله رودبار سرآغاز بازنگری به ساختمان ، چه در بعد طراحی و چه در بعد اجرا و مصالح بود . ولی سمینارها و همایش ها به بازگو کردن مسائل و نه حل آن ها پرداختند . یا اینکه راه حل ها به فراموشی سپرده شد . به طوریکه با کمال تاسف با گذشت زمان بسیار هیچ نتیجه عملی و مفیدی تا کنون ارائه نشده است .

اگرچه در اذهان عمومی مهندسین ، استفاده از مصالح مناسب جایگاه خود را یافته . اما نتایج عملی ناچیز بوده است . امروزه با در نظر گرفتن روشهای گوناگون طراحی ،به کمک کامپیوتر می توان طرح های سازه ای مناسبی را ارائه کرد . اما در بخش اجرا ، کنترل مــواد اولیـــه ، استفاده از مصالح سبک ، بهبود تکنولوژی تولید مصالح سبک و بهبود روش های اجرائی تقریباً هیچ کاری صورت نگرفته است . نکته دیگر تغییر در تفکر و قوانین موجود در ساختمان سازی است که شهرداری ها و مهندسین معمار باید در بعد قوانین و هنر طراحی تغییرات عمده ای در جهت ایجاد فضای مناسب طراحی سازه ، به وجود بیاورند . امید است درآینده شاهد انجام این نکات باشیم .

کتاب سبک سازی ساختمان- کرمیت پارس

 از آنچه در کتاب سبک سازی ساختمان آمده نتیجه گیری می کنیم که:

درنهایت باید توجه داشت که در مدتی کوتاه نمی توان فرهنگ اجرا را در ساختمان تغییر داد . ولی می توان در زمان کوتاهی تصمیم به عدم استفاده از مصالح سنگین در ساختمان گرفت . رفتار زلزله با سازه و بالعکس ، هنوز پیچیدگی های خود را دارد . اما قطعاً سبک سازی ساختمان می تواند تاثیر بسیار مثبتی در نتیجه به جا بگذارد .

در بخش دوم این جزوه ، روش هایی در مورد سبک سازی سازه ها ، پیشنهاد می گردد . این روش ها نتایج تجربیات انجام شده توسط افراد مختلف است  . طبیعی است که نمی تواند قطعی و نهایی محسوب شود و استفاده کنندگان خود باید با قضاوت مهندس تصمیم گیری نمایند .

سبک سازی ساختمان- کرمیت پارس

هدف :
هدف از ارائه این بخش ، بررسی و مشاهده اثرات کاهش وزن و انتخاب سیستم سازه
اي مناسب در کاهش مصرف فولاد ساختمان می باشد .
بـدین منظـور یـک سـاختمان نمونـه جهـت انجـام برخـی مقایسـه هـا انتخـاب شـده
است. در انتخاب این ساختمان سعی شده که تا حد امکان از نظـر ابعـاد و مشخصـات
با تعداد بیشتري از ساختمانهاي رایج در کشور مطابقت داشته باشد . شکل زیـر پـلان
یک طبقه نمونه از ساختمان را نشان می دهد.

 

برای ارسال نظریات و سوالات خود با ما در Kormitpars@gmail.com و یا واتس آپ با شماره  9123454604 98+تماس بگیرید.

To send your comments and questions, contact us at Kormitpars@gmail.com or WhatsApp at +98 912345460

برای دانلود فایل سبک سازی ساختمان کلیک کنید.

AISCa360-16w-rev-june-2019 را از اینجا دانلود کنید.

AISC

با ما تماس بگیرید و با سوالات و نظرات خود ما را تشویق کنید.

                                                                    .Contact us and encourage us with your questions and comments

جی میل و واتس آپ کرمیت