ویدیو استفاده جداول تیرچه کُرمیت پارس

تیرچه کرمیت با مهر استاندارد ،# سقف کرمیت با مهر استاندارد، # تیرچه کرمیت ،# تیرچه کرومیت ، # تیرچه کورمیت ، # سقف کرمیت ، # سقف کورمیت  آ# تیرچه فلزی  ،# تیرچه فولادی ، # خرپای فولادی، # پرلین سقفی

تیرجه کرمیت با مهر استاندارد
تیرجه کرمیت با مهر  استاندارد

ویدیو استفاده جداول تیرچه کُرمیت پارس

ویدیو استفاده جداول تیرچه کُرمیت پارس تقدیم شما می شود.  چندین سال است که از چاپ کتاب جداول تیرچه های فولادی با جان باز می گذرد.  سوالاتی که به صورت دائمی برای استفاده از آن کتاب صورت می گرفت ما را برآن داشت که این ودیو را منتشر نمائیم . در این ودیو  توضیحات و نحوه محاسبات طول تقویت و برش قائم و افقی و مسائل مربوط به دیافراگم گفته می شود. جزئیات اتصال به تیرهای اصلی اعم از بتنی و فولادی ،متناسب با رفتار دیافراگم سقف ،نیز توضیح داده شده.

جداول تیرچه کُرمیت پارس:

کلامی با شما دوستان که می خواهيد تیرچه کُرمیت را طراحی يا توليد نمائید :
تيرچه باجان باز يک سيستم بر گرفته از آئينامه های روز دنيا SJI,AISCa360-16w-rev-june-2019 است.ما از آن برای طراحی تيرچه ُکرميت و با کمک از آئينامه ACIACI -318_2019 در طراحی تیرچه کُرمیت و با امکانات موجود ايران استفاده نمودیم.
به همراه پيشرفت در اين آئينامه ها ما نيز پيشرفت کرديم . همگام با پيشرفت صنايع ياری رسان صنعت ساختمان در ايران ، سيستم سقف خودرا متحول کرديم . روزی طاق ضربی پر کننده فاصله اين تيرچه ها بود.
استفاده از کتاب جداول تیرچه کُرمیت پارس
استفاده از کتاب جداول تیرچه کُرمیت پارس
سپس بلوک بتنی عريض جايگزين آن شد . سپس بلوک پلی استايرين و قالب فلزی عريض قابل برداشت. و اکنون صنعت پليمری قالب های قابل برداشت پليمریرا همراه اين سقف کرده.
آنچه مهم است امکان پويائی اين سيستم به همراه امکانات موجود است که آن را مطابق روز می سازد. اگر مهندسين معمار و سازه عزم آن داشته باشند که چون کشورهای پيشرفته از دهانه های بلند برای پوشش فروشگاه ، ورزشگاه و… استفاده کنند ما در کنارشان خواهيم بود. در آن جا اين تيرچه ها با فاصله زياد از هم و به همراه قالب های قابل برداشت عريض در خدمت شما خواهد بود. رمز تکامل ، پويائی است.
با ودیو استفاده جداول تیرچه کُرمیت پارس می توانید به نتیجه کار طراحی تیرچه کُرمیت مطمئن باشید.
 سقف کُرمیت یک طرح ایرانی است. با ریشه ای در تاریخ معماران ایرانی و بالندگی دانش روز جهانی. این  طرح ایرانی را پاس بداریم . موفق باشید

با ما تماس بگیرید و با سوالات و نظرات خود  ما را تشویق کنید

.Contact us and encourage us with your questions and comments

 

جی میل و واتس آپ کرمیت