طراحی تک نبشی- روش بار و مقاومت ضریبدار

 

 

تیرجه کرمیت با مهر استاندارد
تیرجه کرمیت با مهر استاندارد

طراحی تک نبشی- روش بار و مقاومت ضریبدار

طراحی تک نبشی- روش بار و مقاومت ضریبدار برای اعضاء تک نبشی.(LRFD) – هدف از ارائه این مشخصات AISC آن است که برای طراحی های روزمره وتکراری ضوابط آیینامه ای رابرای دفاتر ارئه نماید .این مشخصات وتفسیرمجزا به برسی اعضاء بانبشی تکی پرداخته  .تاراهنمایی لازم رابرای شکل های پیچیده ترسازه ای تحت بارها وشرایط بارگذاری وتکیه گاهی مختلف ارائه کند .
ضوابط تجدید نظرشده طراحی باربری تکی نبشی ها به اتفاق نظرکمیته 12نفره انجمن فولاد امریکا موردتایید قرارگرفته است . دراین کتاب مشخصات طراحی ومقاومت ضریبدار برای اعضاءتک نبشی در کشش ،برش ،فشار ،خمش ونیروهای ترکیبی است. همچنین اعضاء درخمش وکشش محوری واعضاءدر خمش وفشارمحوری . درنهایت تفسیری بر مشخصات طراحی بارومقاومت ضریبدار برای اعضاء تک نبشی پرداخته است.

طراحی تک نبشی- روش بار و مقاومت ضریبدار-کرمیت پارس

مقدمه کتاب :

هدف از ارائه مشخصات آین مشخصات AISC آن است که برای طراحی های روزمره و تکراری ضوابط آیین نامه‌ای را برای دفاتر محاسبه ارائه نماید . البته این بدان معنی نیست که این مشخصات بتواند کلیه مسائل خاص و یک را با دامنه کامل ضوابط طراحی مورد بررسی قرار دهد .

این مشخصات و تفسیر مجزا برای بررسی اعضا با نبشی تکی پرداخته . تا راهنمایی های لازم را برای شکل های پیشرفته ساز های تحت بار ها و شرایط بارگذاری و تکیه گاهی مختلف ارائه کنند . ضوابط تجدید نظر شده طراحی برای تک مشی‌ها به اتفاق نظر کمیته ۱۲ نفری انجمن فولاد آمریکا برای تک نبشی ها  مورد تایید قرار گرفته است.

طراحی تک نبشی- روش بار و مقاومت ضریبدار-کرمیت پارس

تایید روش طراحی تک نبشی- روش بار و مقاومت ضریبدار:

همکاری برای تهیه و بازبینی و تایید این کتاب  مورد قدردانی است. در ضمن کمیته مشخصات AISC این مشخصات را بازبینی نموده است.

طراحی تک نبشی- روش بار و مقاومت ضریبدار

 خواننده باید توجه داشته باشد قضاوت حرفه‌ای باید در استفاده از پیشنهادات این مشخصات صورت گیرد . چاپ مطالب حاضر نباید به عنوان بخشی از معرفی و مسئولیت اعمال  و یا اشخاصی که در اینجا نام برده شده اند شناخته شود . چرا که این مشخصات برای استفاده در موارد عمومی و خاصی باشد و معاف از تجاوز مطالب انحصاری ثبت شده است.

  کسانی که از این  روش طراحی تک نبشی به روش بار و مقاومت ضریبدار می‌کنند مسئولیت‌های ناشی بر عهده خودشان است. طراحی برای سازه ها با این هدف که مهندسین  بتوانند از اصول آن در ساختمان استفاده نمایند.

مترجم مهندس محمدجعفرکرمی.

Load and Resistance Factor Design Specification for Single – Angle members.(LRFD)
Translation by Mohamad JAFAR kormi C. Eng

تعدادی از این کتاب در انبار چهت توزیعه رایگان موجود است.

طراحی تک نبشی- روش بار و مقاومت ضریبدار

برای مشاهده AISC 2016  در طراحی ضریبدار اینجا کلیک کنید.

در مقدمه آئین نامه AISC آمده:

این مشخصات بر اساس استفاده موفق گذشته، پیشرفت در وضعیت دانش و تغییرات در عمل طراحی است. مشخصات انستیتوی ساخت و ساز فولادی آمریکا در سال 2016 برای ساختمان‌های فولادی سازه، روش یکپارچه‌ای از طراحی مقاومت مجاز (ASD) و طراحی ضریب بار و مقاومت (LRFD) ارائه می‌کند و جایگزین مشخصات قبلی می‌شود. همانطور که در فصل B مشخصات مشخص شده است، طراحی ها را می توان بر اساس مقررات ASD یا LRFD انجام داد.

این مشخصات تایید شده توسط ANSI به عنوان یک سند اجماع با استفاده از رویه‌های معتبر ANSI برای ارائه یک روش یکسان در طراحی ساختمان‌های اسکلت فلزی و سایر سازه‌ها ایجاد شده است. هدف، ارائه معیارهای طراحی برای استفاده معمول است و نه ارائه معیارهای خاص برای مشکلاتی که به ندرت با آنها مواجه می شوند، که در طیف کامل طراحی سازه رخ می دهد.

این مشخصات نتیجه مذاکرات توافقی کمیته ای از مهندسان سازه با تجربه گسترده و جایگاه حرفه ای بالا است که توزیع جغرافیایی گسترده ای را در سراسر ایالات متحده نشان می دهد. این کمیته تقریباً شامل تعداد مساوی از مهندسان در آژانس های خصوصی و کد، مهندسان درگیر در تحقیق و تدریس و مهندسان شاغل در شرکت های تولید و تولید فولاد است. مشارکت و کمک بیش از 50 داوطلب حرفه ای دیگر که در کمیته های وظیفه کار می کنند نیز بدین وسیله قدردانی می شود.

طراحی تک نبشی- روش بار و مقاومت ضریبدار

برای مشاهده و دانلود آئین نامه فولاد آمریکاa360-16w-rev-june-2019 اینجا کلیک کنید.

با ما تماس بگیرید و با سوالات و نظرات خود ما را تشویق کنید

 Contact us and encourage us with your questions and comments

جی میل و واتس آپ کرمیت