ساختمان صنعتی از میل مهار ستون تا سقف-1

 

ساختمان صنعتی از میل مهار ستون تا سقف-1
ساختمان صنعتی از میل مهار ستون تا سقف-1

ساختمان صنعتی از میل مهار ستون تا سقف-1

ساختمان صنعتی از میل مهار ستون تا سقف-1، شرکت کرمیت پارس از جمله سلسه نشریات راهنمای AISa360-16w-rev-june-2019C  تحت راهنمای شماره 7 می باشد. بعلت وسعت مطالب مترجم آن را به دو بخش ساختمان های صنعتی با  و بدو ن جرثقیل پرداخته.
مطالعه این کتاب را برای مهندسین طراح و سازندگان اسکت های صنعتی عمیقا توصیه می نمائیم.

ساختمان صنعتی از میل مهار ستون تا سقف-1

نکات ضروری:

در این کتاب نکاتی مربوط به ساختمان های صنعتی 1 از فضاها تا طراحی سازه ای می باشد. طراحی فونداسیون و میل مهار پای ستون و ستونجه های بتنی تا انواع قاب های صنعتی و دیوار ها و سقف ها مورد بحث است. بحث بسیار مناسبی در مورد طراحی ستونچه های بتنی نیز مطرح می گردد.

در مقدمه مترجم می خوانیم:

ساختمان صنعتی از میل مهار ستون تا سقف-1

ساختمان صنعتی از میل مهار ستون تا سقف-1

 -مقدمه مترجم:

کتاب حاضر ترجمه بخش اول کتاب ساختمان­های صنعتی از میل مهار فونداسیون تا سقف می­باشد.کتاب اصلی در دو بخش تنظیم گردیده: بخش اول مربوط به ساختمان­های بدون جرثقیل و بخش دوم مربوط به ساختمان­های با جرثقیل.  از این­رو مترجم نیز ترجیح داد ترجمه این کتاب را به صورت دو کتاب مجزا به چاپ برساند. لازم به ذکر است که کتاب ­قاب­ های شیبدارکه انتشارات کُرمیت­ پارس آن را در سال 1363 به چاپ رسانده و تا کنون متجاوز از ده بار تجدید چاپ شده شباهت بسیار زیادی باکتاب حاضر دارد. با این تفاوت که کتاب قاب­ های شیبدار بیست­ سال زودتر از این کتاب تالیف و به چاپ رسیده است.

ساختمان صنعتی از میل مهار ستون تا سقف-1

ساختمان صنعتی از میل مهار ستون تا سقف-1

– راهنما:

بنابراین اگر کتاب قاب­ های شیبدار به زبان انگلیسی به چاپ می­رسید، چه بسا که اکنون راهنمای کتاب AISC بود . و مطمئناً همان گونه که با اقبال مهندسین ایرانی مواجه می­شد، در سطح جهانی مطرح می­گردید.

این نکته  نه از روی تعریف بلکه از این جهت گفته شد که یادآور گردد اگر چاپ و نشر کتاب و مقالات به زبان انگلیسی باشد می­تواند عمومی و فراگیر شود وگرنه در حیطه زبان مادری مانده و اقبالی جهانی نخواهد یافت.

امید است عزیزان استفاده­ کننده با در نظرگرفتن این نکته مهم در راه تحقیق و تتبع قدم بردارند. و نام کشور عزیزمان ایران را در صحنه­ های جهانی مطرح کنند.

ساختمان صنعتی از میل مهار ستون تا سقف-1

مهندسین عزیز می توانند  فایل دانلود ساختمان های صنعتی – جلد اول را ساختمان های صنعتی جلد اول کامل1 دریافت دارند.

ساختمان های صنعتی 1- از میل مهار پای ستون تا سقف.
(با توضیح وتفسیر مترجم)(جلد اول)
مترجم : مهندس محمد جعفر کُرمی .

مهندسین عزیز می توانند  فایل دانلود ساختمان های ساختمان های صنعتی- جلد دوم AISC را نیز اینجا دریافت دارند.

ساختمان های صنعتی 2 -از میل مهار پای ستون تا سقف.
(با توضیح وتفسیر مترجم)(جلد اول)
مترجم : مهندس محمد جعفر کُرمی .

ساختمان صنعتی از میل مهار ستون تا سقف-1

 

بخشی از آئین نامه AISC را ببینید:

REFACE (This Preface is not part of ANSI/AISC 360-16, Specification for Structural Steel Buildings, but is included for informational purposes only.) This Specification is based upon past successful usage, advances in the state of knowledge, and changes in design practice.

The 2016 American Institute of Steel Construction’s Specification for Structural Steel Buildings provides an integrated treatment of allowable strength design (ASD) and load and resistance factor design (LRFD), and replaces earlier Specifications.

As indicated in Chapter B of the Specification, designs can be made according to either ASD or LRFD provisions. This ANSI-approved Specification has been developed as a consensus document using ANSI-accredited procedures to provide a uniform practice in the design of steel-framed buildings and other structures.

The intention is to provide design criteria for routine use and not to provide specific criteria for infrequently encountered problems, which occur in the full range of structural design.

برای ارسال نظریات و سوالات خود با ما در Kormitpars@gmail.com و یا واتس آپ با شماره  9123454604 98+تماس بگیرید.

To send your comments and questions, contact us at Kormitpars@gmail.com or WhatsApp at +98 912345460

با ما تماس بگیرید و با سوالات و نظرات خود  ما را خوشحال نمائید اعلام نمائید.

.Contact us and encourage us with your questions and comments

 

جی میل و واتس آپ کرمیت