حداقل طول نشیمن تیرچه فلزی کورمیت
تیرجه کرمیت با مهر استاندارد
تیرجه کرمیت با مهر استاندارد

حداقل طول نشیمن تیرچه فلزی کورمیت-شرکت کرمیت پارس

حداقل طول نشیمن تیرچه فلزی کورمیت -شرکت کرمیت پارس در طی پنجاه سال فعالیت علمی – تولیدی تلاش داشته که یک طرح تفکری ، که قرار بود جایگزین سیستم سقف طاق ضربی شود ، با تکیه بر دانش روز ، مخصوصا آئین نامه SJI و در کنار آن AISC و ACI علاوه بر گستره ایران ، تا حدودی در کشورهای هم جوار نیز استفاده شود.

عزیزان مهندس و دانشجو سوالات متعددی در مورد اتصال تیرچه کرمیت به سازه بتنی و فلزی نموده اند. بنا براین آدرس های زیر را برای استفاده معرفی می نماید.

سعی بر آن است که در فرصت مناسب و با تکیه بر مستندات علمی و امکانات عملی این مقاله را کامل نمائیم.

برای خالی نبودن این عریضه بخشی از مقاله  اتصال تیرچه کورمیت در اسکلت بتنی و فلزی-شرکت کُرمیت پارس     در زیر ارائه می گردد.

حداقل طول نشیمن تیرچه فلزی کورمیت

اتصال تیرچه کورمیت:

اتصال تیرچه کورمیت در اسکلت بتنی و فلزی-شرکت کُرمیت پارس  که ، سال هاست که مورد استفاده قرار می گیرد. باید توجه داشت که  روند  کاربری سازه های بتنی رو به افزایش است . اکنون تیرچه کرمیت نیز بعلت عدم استفاده از شمع در زیر تیرچه ها مقبولیت یافته است. حتی در سازه هائی که بعلت کم کردن مصرف فولاد در تیرچه ، شمع در زیر تیرچه استفاده می شود. راحتی نصب شمع بعلت همگونی خیز از پیش داده شده به تیرچه  کُرمیت است . بنا بر این تعداد شمع کمتر  باعث امتیاز دیگری است برای تیرچه کُرمیت . بدین گونه جزئیات اتصال تیرچه کُرمیت به اسکلت بتنی و فلزی از اهمیت خاصی برخوردار است.

حداقل طول نشیمن تیرچه فلزی کورمیت

نیازما:

این نیازما را بر آن داشت که جزئیات مورد استفاده خود را به صورت یک مجموعه کوچک انتشار دهیم.  در دو دهه اخیر مسئله زلزله و ارتباط دیافراگم با آن موضعیت یافته است .به این دلیل جزئیات اتصال تیرچه کُرمیت به اسکلت بتنی و فلزی نیز اهمیت پیدا کرده . ما نیز بر آن شدیم تا جزئیات لازم اتصال تیرچه ها در سقف را با توجه به محدودیت و راهنمائی های  ACIkormitpars.com/…/2023/09/ACI-318_2019.pdf ارائه کنیم.  مجموعه زیر تحت عنوان جزئیات اتصال تیرچه کُرمیت به اسکلت بتنی و فلزی در این مورد ارائه می شود.

اتصال تیرچه کُرمیت به سازه بتنی سازه بتنی -  سازه بتنی - اتصال تخت- دو طرفه- مزاحم

حداقل طول نشیمن تیرچه فلزی کورمیت

حداقل طول نشیمن تیرچه فلزی کورمیت

مقدمه:

زلزله (Northridge (1994 در کالیفرنیای جنوبی به تغیراتی در آئین نامه های رایج مخصوصادر کد ACI گردید. عدم اتصال افقی سقف ها(دیافراگم ها) به عناصر حدی (boundary members)مانند کلکتورهاویال ها(cords) و پل های ساختمانی باعث مجموعه ای از خرابی ها شد .  در بخش 8.8.1.6 (سقف با تیرجه های دو طرفه)و در بخش 9.8.1.6(سقف با تیرچه های یکطرفه)آئین نامه ACI 318-14 این شرائط آمده. بنا بر آن تیرچه ها طبق شرائطی و برای نیروی افقی نیز به تکیه گاه ها متصل باشند.

حداقل طول نشیمن تیرچه فلزی کورمیت

شرکت کُرمیت پارس برای اتصال تیرچه کُرمیت به اسکلت بتنی و فلزی درسقف کرمیت نیز اتصالات زیر پیشنهاد کرده . توجه به این نکته ضروری است که پوشش بتن خاموت های تیر بتنی نمی تواند از نظر اتصال افقی و یا اتکائی (Bearing) کفایت لازمه را داشته باشد . بنا براین تیرچه ها باید به داخل شبکه خاموت تیر بتنی وارد شود. در غیر این صورت باید برش توسط اودکا یا لوازم دیکر و کشش نیز توسط آرماتور یا لوازم دیگر گرفته شود. در زیر از اتصال اخیر با پس وند -مزاحم یاد می شود.

 

آدرس های زیر برای دسترسی به اطلاعات جزئیات اتصال تیرچه کُرمیت به اسکلت بتنی و فلزی در اختیار شماست.

https://www.aparat.com/v/T0dMV

اتصال به قاب ویژه

https://www.aparat.com/v/kHdz7

اتصال تیرچه کرمیت به سازه بتنی و فولادی

https://www.youtube.com/watch?v=MlPcVQ-gFTw

اجرای تیرچه کرمیت در اسکلت بتنی

 https://www.aparat.com/v/kHdz7

 شرکت کُرمیت پارس -اتصال تیرچه کُرمیت – سازه بتنی و فلزی Kormit Roof Deck System

https://www.aparat.com/v/eiREo

 شرکت کُرمیت پارس-تیرچه و سقف کُرمیت در سازه بتنی-Kormit Roof

 

با ما تماس بگیرید و با سوالات و نظرات خود  ما را تشویق کنید

.Contact us and encourage us with your questions and comments

تلفن: 24 -88057522  تهران

جی میل و واتس آپ کرمیت