تیرهای نئوکرمیت-شرکت کرمیت پارس

 

تیرجه کرمیت با مهر استاندارد
تیرجه کرمیت با مهر استاندارد

تیرهای نئوکرمیت-شرکت کرمیت پارس

تیرهای نئوکرمیت-شرکت کرمیت پارس تیر نئوکُرمیت یک تیر لانه زنبوری ساخته شده از ورق می باشد. ابتدا ورق با استفاده از دستگاه نورد سنگین به صورت ناودانی نورد و سپس لانه زنبوری شده و به شکل ] یا ʃ در می آید.

سپس با توجه به دهانه و بارگذاری بال تحتانی و فوقانی به آن جوش می شود.

تیرهای نئوکرمیت-شرکت کرمیت پارس

تیرهای نئوکرمیت- مشخصات

 

این تیر دارای بال های نامتقارن می باشد. بال فوقانی برای بارهای اجرائی و وزن بتن وقالب متحرک و یا ثابت و بال تحتانی برای کلیه بارهای وارده، مرده و زنده، طراحی می گردد.
این تیر می تواند در سقف های عرشه فولادی و کامپوزیت سنتی (دال تیر) به جای تیر ورق، تیر آهن زنبوری و یا تیر آهن ساده مورد استفاده قرار گیرد.
در مورد سقف عرشه فولادی روی این تیر در کارگاه ساختمانی گلمیخ نصب می گردد. در مورد سقف دال تیر، عیناً مشابه تیرآهن های مورد استفاده در آن، در کارخانه این شرکت ناودانی روی آن نصب می گردد.
کلیه تیرها به طول مورد سفارش ساخته و فاقد پرت و دور ریز می باشد.

AISC

AISC

با ما تماس بگیرید و با سوالات و نظرات خود  ما را تشویق کنید

.Contact us and encourage us with your questions and comments

 

جی میل و واتس آپ کرمیت