بحثی درمحاسبه فولاد اعلاء-کرمیت پارس

# تیرچه کرمیت با مهر استاندارد ، # سقف کرمیت با مهر استاندارد، # تیرچه کرمیت  ،# تیرچه کرومیت ، # تیرچه کورمیت ، # سقف کرمیت  ، # سقف کورمیت ،# تیرچه فلزی  ، # تیرچه فولادی ، # خرپای فولادی، # پرلین سقفی

تیرجه کرمیت با مهر استاندارد
تیرجه کرمیت با مهر استاندارد

بحثی در محاسبه فولاد اعلاء-کرمیت پارس

بحثی درمحاسبه فولاد اعلاء -کرمیت پارس در جهت استفاده  در سازه های فولادی به اواسط قرن بیستم بر می گردد. قطعات خمشی و فشاری که باید بارهای زیادی را تحمل کنند .در صورت استفاده از فولاد اعلاء از مقاطع ظریف ترو مناسب تری برخوردار خواهند بود.  شرکت فولاد مبارکه اصفهان بعد از گذشت حدود بیست و هفت سال محرومیت از وجود فولاد اعلاء در بازار به تولید آن پرداخته است. بخش تحقیق و توسعه شرکت کُرمیت پارس به این مقاله را در همین رابطه به رشته تحریر در آورد. در سمینار کاربرد فولاد های پر استحکام در سازه های فولادی بخشی از این مقاله  ارائه شد.

امید است که دست اندر کاران محاسبات و طراحی سازه های  استفاده کنند. شایدبتوانند زمینه مصرف این فولاد را هرچه بیشتر فراهم آورند. در این کتاب در خصوص استفاده از فولاد اعلاءدر ساختمان ،انواع فولاد و دلایل استفاده از فولاد اعلاء ذکرشره. ودر نهایت با تفسیرو جمع بندی به پایان می رسد.

بحثی در محاسبه فولاد اعلاء-کرمیت پارس

در مقدمه  بحث فولاد اعلاء آمده :

 قبل از انقلاب استفاده از فولاد اعلاء High Strength Steel در ساختمان در مورد ساختمانهای صنعتی و قابهای شیبدار در ایران مرسوم بوده است  چرا که نسبت ریالی فولاد اعلا به فولاد معمولی از نسبت مقاومت آنها کمتر بود  . آنچه در ایران بعنوان فولاد پر مقاومت شناخته می شد ردیف ST-52 فولاد بود و فولاد های معمولی با انواع  ST-33و ST-37 مشخص می گردید که نوع اخیر آن معمول تر بوده است.

به بهانه آنکه شرکت فولاد مبارکه اصفهان بعد از گذشت حدود بیست و هفت سال محرومیت از وجود ورق های فولاد اعلاء به تولید آن پرداخته ، این مقاله به رشته تحریر در آمده و در سمینار  “کاربرد فولادهای پراستحکام در سازه های فولادی ” بخشی از آن ارائه گردیده است.امید است که دست اندرکاران محاسبات و طراحی سازه ها با استفاده از این فولاد ، بتوانند زمینه استفاده از آنرا هر چه بیشتر فراهم آورند.

بحثی در محاسبه فولاد اعلاء-کرمیت پارس

استفاده از فولاد اعلاء در ساختمان

استفاده از فولاد اعلاء در سازه های فولادی به اواسط قرن بیستم بر می گردد . قطعات خمشی و فشاری که باید بارهای زیادی را تحمل کنند با استفاده از فولاد اعلاء از مقاطع ظریفتر و مناسبتر برخوردار خواهند بود.

در مورد مشاهده مشخصات انواع فولاد اعلاء از ASTM استفاده کنید.

در این مرجع 1راهنمای مهندسی فولاد_-بخش اول و مرجغ راهنمای مهندسی فولاد -بخش دومنیز می توانید جواب سئوالات خود در این مورد را بیابید.

برای دانلود فایل این کتاب اینجااستفاده از فولاد اعلا در ساختمان  و برای مشاهده پرینت  فولاد-اعلا-در-فشار کلیک کنید. 

بحثی در محاسبه فولاد اعلاء.
تالیف بخش تحقیق و توسعه شرکت کُرمیت پارس
A View to High Strength Steel Design.

با ما تماس بگیرید و با سوالات و نظرات خود  ما را خوشحال نمائید .

.Contact us and encourage us with your questions and comments

جی میل و واتس آپ کرمیت