در این قسمت چند نمونه از عکس های پروژه های اجرا شده از انواع سقف های کُرمیت را به تفکیک قرار میدهیم .

تیرچه و بلوک کرمیت :

Sample Image

 

  

Sample Image
Sample Image
Sample Image
Sample Image
 
Sample Image

 

  عکس های سقف پلیمری کرمیت :

Sample Image

 

 

Sample Image
Sample Image
 
 
Sample Image
Sample Image
Sample Image
 

 

 عکس های سقف کامپوزیت کرمیت :

Sample Image

 پروژه ساحل قو (سلمانشهر) 70 هزار متر مربع با اسکلت بتنی (سقف در حال بتن ریزی )

 

Sample Image

 

 نمونه قالب کامپوزیت در روی کار :

 

Sample Image

نمونه سقف کامپوزیت کرمیت (قالب از روی سقف)

 

Sample Image
 

 

 

نمای زیر سقف در حالت قالب بندی

 

Sample Image

نمونه سقف در حال باز کردن قالب

 

 

Sample Image

 

نمونه زیر سقف بعد از باز کردن قالب

 

 

Sample Image

 

 

Sample Image
Sample Image
Sample Image
Sample Image
Sample Image
 
Sample Image

 

   چند نمونه از سقف با اسکلت بتنی

 

Sample Image
Sample Image
Sample Image
 

 

یک نمونه اجرای پله بوسیله تیرچه کرمیت

 

 

 

چند نمونه از پروژه های مختلف اجرا شده :

 

Sample Image
 
Sample Image
Sample Image
Sample Image
 
 
 

 

 

 
برو بالا