شرکت کرمیت پارس با استفاده از انواع قالب های چوبی و فلزی تجربیات بسیاری را طی سالیان کسب نمود و با استفاده از این تجریبات یکی از پیشرفته ترین سیستم های سقف کامپوزیت را با استفاده از قالب های کاملاً فلزی که به راحتی باز و بسته  می شود، ابداع نمود .

برای توضیحات بیشتر به جزوه سقف کامپوزیت کُرمیت مراجعه فرمائید .

 

 

 

شرکت کرمیت پارس با استفاده از انواع قالب های چوبی و فلزی تجربیات بسیاری را طی سالیان کسب نمود و با استفاده از این تجریبات یکی از پیشرفته ترین سیستم های سقف کامپوزیت را با استفاده از قالب های کاملاً فلزی که به راحتی باز و بسته می شود، ابداع نمود .

برای توضیحات بیشتر به جزوه سقف کامپوزیت کُرمیت مراجعه فرمائید .

برو بالا