در ذیل به پاره ای از اطلاعات و نکات اجرایی سقف و جزئیات اتصال تیرچه ها به اسکلت اشاره میکنیم :

( برای مشاهده  و برداشت ازجزئیات اتصال تیرچه کرمیت در سازه بتنی و فلزی  مطابق با آئین نامه آمریکا برای زلزله به بخش دانلود فایل ها و مقالات ساختمانی جزئیات اتصال تیرچه کرمیت به اسکلت بتنی و فلزی مراجعه فرمائید و همچنین به جزوه   جزئیات اجرایی سقف کرمیت   و  نشریه 151   مراجعه کنید )

 

آيتمهاي اجرايي سقفهاي کُرميت :

مراحل اجراي سقف کُرميت به شرح زير ميباشد :

 

1- اندازه گيري تيرچه ها

2- سفارش تیرچه ها جهت ساخت به کارخانه سازنده

3-بالا بردن؛ نصب و جوشکاري تيرچه ها

4-بلوک چيني

5-اجراي کلافهاي عرضي

6-قالب بندي

7-بلوک چيني در نقاطي که از بلوک کامل نميتوان استفاده کرد

8-اجراي آرماتورهاي افت و حرارت

9-کنترل اجرا و آماده سازي براي بتن ريزي

10-ساخت و انتقال بتن

11-بتن ريزي

12-پرداخت سطح بتن

13-عمل آوردن بتن

کرمیت پارسKormit pars,کورمیت پارسکرومیت پارس , سقف کرمیت,سقف کورمیت,سقف کرومیتتیرچه کرمیت,تیرچه کورمیتتیرچه کرومیت

انواع وبعضی از جزئیات سقف کُرمیت:
1-نحوه نشیمن روی سازه های مختلف:
• سازه فولادی:

• سازه بتنی:

                                

• سازه بنائی:

          

2- انواع سقف  : بلوک سیمانی،بلوک یونولیب و قالب فلزی متحرک:

سقف کُرمیت با بلوک سیمانی و یونولیت

سقف کامپوزیت کُرمیت

- نئو کُرمیت:

- ملزومات:
• ریب (ژوئن) بتنی، مخصوص سقف تیرچه و بلوک سیمانی یا یونولیت:

ریب(ژوئن) فلزی ،مخصوص سقف کامپوزیت کُرمیت: 

 

برو بالا