نشریات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سبک سازی ساختمان.
تالیف بخش تحقیق و توسعه شرکت کُرمیت پارس

 

 ساختمان های صنعتی از میل مهار پای ستون تا سقف. (با توضیح وتفسیر مترجم)(جلددوم).
طراحی ساختمان با انواع جرثقیل سقفی
مترجم : مهندس محمد جعفر کُرمی .

 

 مترجم : مهندس محمد جعفر کُرمی .

AISCs Steel Design Guide 5 Low and Medium Rise Steel Building .
Translation by Mohamad jafar Kormi C.Eng.

 

 ساختمان های صنعتی از میل مهار پای ستون تا سقف.
(با توضیح وتفسیر مترجم)(جلد اول)
مترجم : مهندس محمد جعفر کُرمی .

صفحه4 از5

برو بالا